Registerutdrag - Användare

Obs! Detta kan endast utföras av systemadministratör.


För att ta ut ett registerutdrag av en användare:

1. Tryck på bolagetsnamn uppe till höger i menyn.
2. Tryck vidare på administrera användare. En lista med alla användare samt deras behörighet visas.
3. Tryck på namnet du vill se uppgifterna för.
En ruta med personuppgifter visas. Denna kan inte exporteras, utan detta få ske manuellt genom exempelvis en skärmdump av rutan som visas.