Fortnox Användarstöd

Registerutdrag - Anställd

I ditt personalregister hittar du alla anställda och det är här du gör de personspecifika inställningarna. Personalregistret hittar du genom att klicka på Register uppe till höger, välj sedan alternativet Personal.

Vill du skriva ut en personallista klickar du på verktyget Utskrift som du hittar till höger över personallistan. Det skapas då en PDF-fil som du kan skriva ut eller spara ner på din dator. Filen innehåller information om de anställdas Anställnings-ID, Namn och personnummer.

Registerutdrag för en anställd kan nu tas ut i .csv-format. Denna information innefattar informationen som finns på personalkortet.

För att exportera personuppgifter:

1. Gå in på produkten för lön
2. Tryck på rapporter
3. Välj flik personallista
4. Tryck på knappen exportera


För att exportera lönetransaktioner:

1. Gå in på produkten för lön
2. Tryck på rapporter
3. Välj flik lönestatistik
4. Tryck på knappen exportera

 

Vill du läsa mer om import eller export av filer, och hur de hanteras i Excel, klicka här.