Fortnox Användarstöd

Ändra - Kund & Leverantör

Om uppgifter om en person är felaktiga, ofullständiga eller missvisande kan du som Systemadministratör rätta dessa personuppgifter. Beroende på om det är en användare, anställd, leverantör eller kund finns det olika sätt att gå tillväga.


Du kan ändra all information utom kundnumret genom att klicka in dig på en kund och justera uppgifterna. Om du vill kan du även redigera en kund när du står inne på en faktura. Klicka i så fall på redigerasymbolen till höger om kundnamnet så kommer du in på kundkortet och kan ändra uppgifterna.

1. Klicka på Register i menyn uppe till höger. Klicka sedan på Leverantörer alternativt Kunder.
2. Sök upp leverantören/kunden eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas leverantörskortet/kundkortet för aktuell leverantör/kund upp.
3. I leverantörskortet/kundkortet kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på Spara.

 

Vissa personuppgifter kan även förekomma i artikelregistret. För att ändra dessa:

1. Klicka på Register i menyn uppe till höger. Klicka sedan på Artiklar.
2. Sök upp artikel eller om du ser det i listan kan du direkt klicka på namnet. Då öppnas fältet för den specifika artikeln upp.
3. På denna sida kan du ändra personuppgifterna och klicka sedan på Spara.

Du kan även ändra personuppgifter på ordrar, offerter och fakturor. Observera att detta endast kan göras om det inte är bokfört. Är det bokfört måste du använda anonymiseringfunktionen. Läs mer om det här.
  
1. Tryck på menylistan till vänster och välj order, offert eller fakturering
2. Sök upp eller välj i listan det du önskar ändra uppgifter på.
3. Ändra informationen i fälten som visas och tryck sedan på Spara.
(Observera att där finns flera flikar med fält som kan innehålla personuppgifter)

Beroende på vilken produkt du använder kan det finnas personuppgifter även under inställningar.

1. Tryck på Inställningar och välj produkt
2. Välj flik.
3. Finns där personuppgifter kan dessa ändras genom att ändra information i fälten och sedan trycka på Spara.