Fortnox Användarstöd

Att ta ut information från Visma eEkonomi

Arbetar du i Visma eEkonomi idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överföra/konvertera ditt företag.


För att ta ut den information som du behöver till konverteringen gör du på följande sätt i ditt Visma eEkonomi:

Obs! Notera att enbart de filer som ni vill läsa behöver tas ut.

* Kundregister:
Inställningar → Import och export → Import och Export av kundregister → Ny export → Exportera → Csv fil sparas ner på datorn

* Leverantörsregister:
Inställningar → Import och export → Import och Export av leverantörsregister → Ny export → Exportera → Csv fil sparas ner på datorn

* Artikelregister:
Inställningar → Import och export → Import och Export av artikelregister → Ny export → Exportera → Csv fil sparas ner på datorn

* SIE-filer:
Inställningar → Import och export → SIE - import och export av bokföringsdata → Ny export → Välj räkenskapsår (1 SIE-fil per räkenskapsår) → Export → SIE fil sparas ner på datorn

* Obetalda kundfakturor:
Bokföring → Rapporter → Obetalda kundfakturor → Skapa rapport → Ange dagens datum i kolumnen "Obetalda den" → Spara som csv-fil → Csv fil sparas ner på datorn

* Obetalda leverantörsfakturor:
Bokföring → Rapporter → Obetalda leverantörsfakturor → Skapa rapport → Ange dagens datum i kolumnen "Obetalda den" → Spara som csv-fil → Csv fil sparas ner på datorn

 

Vill du läsa mer om import eller export av filer, och hur de hanteras i Excel, klicka här.