Fortnox Användarstöd

Att ta ut information från BL Administration

Arbetar du i BL Administration idag och vill byta till Fortnox hjälper vi dig med att överföra/konvertera ditt företag.För att ta ut den information som du behöver till konverteringen gör du på följande sätt i ditt BL Administration:

Obs!
Notera att enbart de filer som ni vill läsa behöver tas ut.


* Kundregister:
Arkiv → Export → Register → Kunder → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil

* Leverantörsregister:
Arkiv → Export → Register → Leverantörer → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil

* Artikelregister:
Arkiv → Export → Register → Artiklar → Nya Formatet → OK → Spara som .txt fil

* SIE-filer:
Arkiv → Export → SIE (Bokföring) → Välj räkenskapsår (1 SIE-fil per räkenskapsår) → Exportera → Spara som SIE.

* Obetalda kundfakturor:
Fakturering → Reskontralista → Bocka i "Förhandsgranska utskriften" → OK → Klicka på excel-ikonen → Spara excel-fil → Excel fil sparas ner på datorn

* Obetalda leverantörsfakturor:
Leverantörsreskontra → Reskontralista → Bocka i "Förhandsgranska utskriften" → OK → Klicka på excel-ikonen → Spara excel-fil → Excel fil sparas ner på datorn