Fortnox Användarstöd

Collectum ITP2 i Fortnox Lön

Collectum är en oberoende valcentral och knutpunkt för tjänstepensionen ITP. ITP finns som ITP1 och ITP2 med lite olika regler.
Arbetsgivare som har kollektivavtal, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation eller genom hängavtal med något PTK-förbund, ska teckna ITP och även tjänstegrupplivförsäkringen TGL för sina tjänstemän.

ITP2

Huvudregeln är att anställda tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare har ITP 2. Om företaget har ansökt och beviljats ITP 1 för alla anställda tjänstemän kan ITP 1 gälla för alla, oavsett ålder.

ITP 2 innehåller:

  • ålderspension
  • sjukpension
  • familjeskydd
  • återbetalningsskydd
  • familjepension
  • tjänstegrupplivförsäkring TGL

Vem ska anmälas till ITP 2 och när?

Alla tillsvidareanställda tjänstemän (även provanställda) som har en ordinarie arbetstid på minst åtta timmar i snitt per vecka ska anmälas till Collectum. Anmälan ska gälla från anställningsdagen.
Vikarier, projekt- och timanställda, praktikanter etc. som arbetar minst åtta timmar i snitt per vecka, anmäler ni när anställningen har varat tre hela kalendermånader i följd. Anmälan ska gälla från anställningsdatumet.

OBS! Tjänstemän som rapporteras till ITP2 och är timanställda utan schema anmäls manuellt i Fortnox Lön genom Lägg till ITP2 händelse i Collectumrapporteringen eller rapporteras direkt på Collectums hemsida.


Behörighet för Collectum

Klicka på ert företagsnamn som du hittar uppe i högra hörnet och välj Administrera användare. 

1-Collectum_ITP2_i_Fortnox_Lo_n.png

Klicka sedan på programikonen för Lön i kolumnen Programbehörighet på den användare som ska ha behörighet för Collectum.

2-Collectum_ITP2_i_Fortnox_Lo_n.png

Aktivera Collectum genom att syns och bocka i rutan vid Collectum och Spara när du är klar.

3-Collectum_ITP2_i_Fortnox_Lo_n.png

Hur fungerar det i Fortnox Lön?

För att aktivera Collectum i Fortnox Lön så klickar du in dig på Inställningar - Lön som du finner längst upp till höger i programmet (kugghjulet). Där väljer du sedan Collectum i vänstermenyn.

1-Collectum_ITP_1_i_Fortnox_Lo_n.png

I inställningarna under Collectum aktiverar du Collectum genom att sätta JaITP-tecknad samt lägga in värde för den ITP som ert företag rapporterar underlag för.

I ITP-kostnadsställe anger du erat generella kostnadsställe för ITP på företaget. Du kan ange ett avvikande kostnadsställe direkt på den anställde i personregistret om det skiljer sig för den anställda mot det generella som är inskrivet här.
Kostnadsställe är Collectums faktureringsadress och tilldelas av Collectum. Här får kostnadsställe inte förväxlas med konteringsbegreppet Kostnadsställe i Fortnox Lön eller Fortnox övriga produkter.

ITP Typ styr om de anställda som är markerade för Collectum rapporteras Automatiskt beroende på ålder eller om ni enbart har anställda som följer ITP 1 eller ITP 2.

ITP 2 Produkt-id är uppgifter du hittar när du loggar in på Collectums hemsida.

ITP2 fast årslön månadsavlönad och ITP2 fast årslön timavlönad visar beräkningsformeln för de olika löneformerna.

När du har aktiverat Collectum och lagt in den information ni behöver klickar du på Spara i inställningarna. 

Läs mer här:
Inställningar för Collectum ITP2 i personalregistret

Inställningar för Collectum ITP2 på lönearter

Skapa underlag för ITP2 till Collectum