Fortnox Användarstöd

Felsökningsguide - Fler användare vid inloggning med BankID

När jag försöker logga in med BankID ser jag flera användare på mig själv?

Anledningen till att detta kan uppstå är att ditt personnummer förekommer på flera poster i personalregistret, t.ex. om du varit anställd vid flera tillfällen eller ändrat anställningsform. Detta märker du när du loggat in med BankID och ser att ditt namn förekommer flera gånger i listan, men med olika anställningsnummer. Se bild nedan.

bankid_fleraanst_llda.png

Om du vet vilket anställningsnummer som är det aktuella för din nuvarande anställning ska du klicka på den raden. Då skapas en användare upp till dig och du ser rätt lönebesked i programmet. Om du råkar klicka på fel användare i listan så kommer du se dina gamla lönebesked. Se nästa fråga nedan för hur det problemet kan åtgärdas.

 

När jag loggat in med BankID ser jag bara mina gamla lönebesked?

Den lönebeskeds-användare du valde i första steget har det skapats en användare av. Du ser de lönebesked som är kopplade till det angivna anställningsnumret.

bankid_fleraanv_ndare.png

Om du istället vill se lönebesked kopplade till det andra anställningsnumret i listan på bilden behöver din systemadministratör koppla din användare till den post i personalregistret som motsvarar det anställningsnumret.

Person_i_personalregistret.png

Därefter kan du logga in igen med samma användare och se dina aktuella lönebesked.

Du kan tyvärr inte själv skapa ännu en användare för det aktuella anställningsnumret. Detta eftersom vi vill undvika att du får flera användare i programmet med samma personnummer. Om du klickar på den andra raden kommer du mötas av rutan på bilden nedan:

bankid_anv_ndarefinns.png

Vill du slippa få upp den andra posten i listan över användare varje gång du loggar in med BankID behöver din administratör hantera den irrelevanta posten i personalregistret. Antingen genom att ta bort eller anonymisera den, eller genom att ta bort personnumret på den.