Felsökningsguide - Fler användare vid inloggning med BankID

När jag loggat in med BankID ser jag bara mina gamla lönebesked?

Detta kan uppstå om det finns flera poster med ditt personnummer i Personalregistret, till exempel om
- du varit anställd tidigare och avslutat din anställning för att sedan anställas igen
- du har ändrat din anställning
vilket medfört att du är inlagd flera gånger i Personalregistret på olika anställningsnummer, men med samma personnummer.

Detta märker du när du loggat in med BankID och ser att ditt namn förekommer flera gånger i listan, men med olika anställningsnummer. Se bild nedan.

BankID_2.png

Om du första gången valde det översta valet i listan har den användaren skapats med ditt personnummer och du ser de lönebesked som är kopplade till det angivna anställningsnumret. Om du istället vill se lönebesked kopplade till det andra anställningsnumret i listan på bilden behöver din systemadministratör koppla din användare till den post i personalregistret som motsvarar det anställningsnumret.

Person_i_personalregistret.png

Därefter kan du logga in igen med samma användare och se dina aktuella lönebesked.

Du kan tyvärr inte själv skapa ännu en användare för det aktuella anställningsnumret. Detta eftersom vi vill undvika att du får flera användare i programmet med samma personnummer. Om du klickar på den andra raden kommer du mötas av rutan på bilden nedan:

BankID.png

Vill du slippa få upp den andra posten i listan över användare varje gång du loggar in med BankID behöver din administratör hantera den irrelevanta posten i personalregistret. Antingen genom att ta bort eller anonymisera den, eller genom att ta bort personnumret på den.När jag försöker logga in med BankID ser jag flera användare på mig själv?

Det finns två anledningar till att detta kan uppstå.

Den första är om du sedan tidigare har en användare i Fortnox med en licens för till exempel Fakturering, som saknar personnummer, kommer det att finnas två användare att välja mellan när du loggar in med BankID för att se ditt lönebesked. Detta på grund av att när du loggar in med BankID vet vi inte om den användare du redan har i Fortnox är samma, då personnumret saknas. Därför skapas det då upp ytterligare en användare med personnummer. Den användaren kommer då endast ha åtkomst till att se lönebesked och ej licensen för till exempel Fakturering.

För att lösa detta så du bara har en användare behöver Systemadministratören gå in under Administrera användare och klicka på den användaren som ska behållas och lägga till personnummer, samt i fältet Person i Personalregistret välja att koppla rätt person i Personalregistret till användaren.

Person_i_personalregistret.png

Den andra anledningen att detta kan uppstå är att ditt personnummer förekommer på flera poster i personalregistret, t.ex. om du varit anställd vid flera tillfällen eller ändrat anställningsform. Detta märker du när du loggat in med BankID och ser att ditt namn förekommer flera gånger i listan, men med olika anställningsnummer. Se bild nedan.

BankID_2.png

Om du vet vilket anställningsnummer som är det aktuella för din nuvarande anställning ska du klicka på den raden. Då skapas en användare upp till dig och du ser rätt lönebesked i programmet. Om du råkar klicka på fel användare i listan så kommer du se dina gamla lönebesked. Se nästa fråga nedan för hur det problemet kan åtgärdas.