Faktura-/orderunderlag i Fortnox Tid

I Fortnox Tid skapar du faktura eller orderunderlag. Här beskriver vi hur du går tillväga.

När du har skapat fakturaunderlag från fliken Debiterbar tid (läs mer i hjälpartikeln Debiterbar tid) så hittar du underlagen på fliken Fakturaunderlag. Fliken kan också heta Orderunderlag om du gjort detta val under Kugghjulet - Tid - Generella inställningar - Order- /fakturaunderlag.

Underlagen delas upp efter status:

fakturaunderlag1.png

Alla (Vit Alla Fakturaunderlag oberoende av status
Påbörjat (Gul) Fakturaunderlag som det inte har skapats fakturor av än
Överfört (Grön) Fakturaunderlag som det har skapats fakturor av, och dessa är således överförda till fakturering (eller order)
Makulerat (Grå) Makulerade fakturaunderlag


Status Påbörjat

Vi väljer status “Påbörjat” och öppnar ett fakturaunderlag. Här är några saker som kan vara bra att känna till:

I fältet Fakturaunderlagsmall kan du välja vilken information som ska visas på fakturan och i vilken ordning. Tidregistreringar visas först (i bokstavsordning utifrån artikelns benämning) och sedan kommer övrigtregistreringar. Det finns färdiga mallar att välja bland, men du kan också skapa egna under Kugghjulet - Tid - Generella inställningar - Fakturaunderlagsmall. (Läs mer i hjälpartikeln Inställningar i Fortnox Tid.)

I tabellen ser du den information och de artiklar som kommer att visas på fakturan. Fakturatexten kan du enkelt redigera genom att klicka i fältet. Om du vill ändra pris eller debiterbar tid på en artikel så klickar du på artikelraden. Dialogrutan “Justering av registrering” öppnas då och du kan göra dina förändringar. Observera att om du ändrar den debiterbara tiden så slår förändringen även igenom på tidsregistreringen.

I den tredje kolumnen från höger på fakturaunderlaget visas ett grönt A på de artikelregistreringar som har anteckningar. Peka med muspekaren för att läsa anteckningar.

Du kan ta bort rader som du vill fakturera vid ett senare tillfälle. Detta görs via kolumnen näst längst till höger. Klickar du på ikonen med den rundade pilen, får du upp en fråga om du vill att registreringen ska tas bort från fakturaunderlaget och återföras till Debiterbar tid.

Du har även möjlighet att dölja text- och tidregistreringsrader på fakturan. Detta görs via ikonen som ser ut som ett öga i kolumnen längst till höger. För tidregistreringsraderna gäller att den debiterbara tiden ska vara 0.

Fakturaunderlag.png

Om olika priser använts på samma artikel och du har inställningen att fakturaunderlagsmallen slår ihop likadana artiklar, så visas ett genomsnittspris i kolumnen Pris/st. (Det kan exempelvis vara att du har en artikel för “biljetter” som har använts flera gånger till olika resmål.) Vill du alltid se det pris som registrerades kan du välja inställningen “Separera registreringar” på fakturaunderlagsmallen. Inställningen når du via Kugghjulet - Tid - Generella inställningar - Fakturaunderlagsmall. Klicka in dig på rätt mall och gör inställningen. Då visas alla registreringar på separata rader.

Skapa faktura/order

När underlaget är klart att omvandla till en faktura (eller order), så klickar du på knappen SKAPA FAKTURA längs ner till höger.

Du kan också skapa flera fakturor på samma gång. Detta gör du från listläget under Fakturaunderlag, status Påbörjat. Bocka i markeringsrutorna till vänster för att visa vilka underlag som är aktuella och klicka på knappen SKAPA FAKTUROR.

fakturaunderlag3.png

Nu skapas fakturor i Fortnox Fakturering (eller order i Fortnox Order om du har den inställningen). Fakturor skapade från Tid får typen T.

Samtidigt byter underlagen status från Påbörjat till Överfört. Tittar du under Överfört kan du fortfarande se underlagen och nu också vilken faktura/order som skapats. Går du in på ett underlag så finns även en länk till fakturan/ordern.