Fortnox Användarstöd

Exportera företag & kontakter

Exporten i Fortnox CRM är effektiv och flexibel och kan t.ex. användas för att ta ut en epost-lista för att skicka ett massutskick till utvalda kunder. Den exporterade listan blir på ett format som passar för bl.a. Excel vilket brukar vara enkelt att ladda in i andra program.

 

Exportfunktionen

Exporten finns under masshantering i listorna i Fortnox CRM. När man markerar till exempel flera företag i en lista finns valet Exportera under Hantera markerade. Det kräver dock att du är systemadministratör eller programadministratör för Fortnox CRM, annars syns inte Exportera.

För att göra det lättare att välja ut vilka rader du vill exportera kan du använda dig av skräddarsydda listor med filter, det kan du läsa mer om här: Skräddarsy och filtrera listor i CRM.
I nästa steg i exporten kommer du sedan kunna välja ut vilka av alla fält du vill exportera, inte bara de som syns i listan.

 

1._Exportera_fo_retag.png

 

För att exportera mailadresser skulle du till exempel i listan för Företag eller Kontaktpersoner kunna söka fram ett resultat som underlag. Välj sedan ut de företag som uppfyller kriterierna för epost exporten och välj Hantera markerade och Exportera.

 

Välj fält att exportera

Då får du upp en ruta där du väljer vilka kolumner som skall följa med i exporten. Här kan du välja alla fält som finns, även till exempel fria fält och kategorier som du kan läsa mer om här: Fria fält och kategorier

 

2._Exportera_fo_retag.png

 

Starta export

När du valt fält klickar du på Exportera så startas exporten som beroende på omfattning kan ta någon minut att slutföras. När exporten pågår indikeras detta med att CRM-notiserna har en roterande symbol.

 

3._Exportera_fo_retag.png

 

Om du uppdaterar sidan så kommer symbolen att ersättas med en siffra när export är klar. Siffran indikerar en ny händelse, klickar du där hittar du länken för att hämta ned den exporterade listan.4._Exportera_fo_retag_4.png

5._Exportera_fo_retag_5.png

Filen sparas då ner på din dator i .xlsx-format.