GDPR-stöd i Fortnox CRM

Följ

Vad är GDPR?
GDPR står för General Data Protection Regulation och är en gemensam lagstiftning kring hantering av personuppgifter som gäller för samtliga medlemsländer inom EU. Även företag utanför EU som hanterar personuppgifter om EU medborgare omfattas av lagstiftningen.


Så påverkas du som privatperson av GDPR
GDPR är utformat med individens integritet i fokus. Idag samlar företag, myndigheter och andra organisationer uppgifter om dig som privatperson av olika skäl. I många fall kan skälen vara rimliga. Den stora skillnaden mot dagens lagstiftning är du som person ska få större kontroll över din information. Du äger informationen om dig själv och kan därmed begära att ett företag raderar, lämnar ut eller överför den informationen till annan part. GDPR syftar också till att du som individ skall ha större insyn i hur din information används.

Så påverkas ditt företag av GDPR
De flesta företag hanterar personuppgifter på något sätt. Det kan handla om kunder, blivande kunder, anställda och leverantörer. Det är du som företag som är högst ansvarig för att insamling och hantering av personuppgifter sker på ett korrekt sätt. Böterna för att inte följa förordningen är 20 MEUR eller 4% av din globala omsättning beroende på vad som är högst.

Vill du läsa mer om GDPR hos Datainspektionen, klicka här.

Vill du läsa mer om hur GDPR hanteras i Fortnox, klicka här.


Så hanteras GDPR i Fortnox CRM

I Fortnox CRM kommer det att erbjudas funktionalitet för att anonymisera en kontaktperson genom automatiska och manuella processer.

De automatiska processerna kommer kunna anpassas utifrån ett flertal parametrar som ni själva bestämmer. De manuella processerna stödjer möjligheten att manuellt på en personens begäran bli borttagen från era register.

 

- Anonymisering av kontaktpersoner
Anonymiseringen kan göras genom att radera personen och data kopplad till den så ni aldrig kan se att ni haft kontakt med företaget. Ett bättre alternativ är att ersätta all personlig information med hashad data. Då kan ni fortsättningsvis se att ni haft ett möte, en aktivitet med företaget men inte veta med vem på det företaget. Fortnox CRM kommer erbjuda båda tillvägagångssätten.

 

- Export av persondata
Vi vill göra det enkelt för er som personuppgiftsansvarig att förmedla de uppgifter som lagras om era kontakter i Fortnox CRM. Det kommer därför finnas möjlighet att exportera uppgifterna i ett smidigt rapportformat.


- Varningstexter på fritextfält
I säljarens dagliga arbete skrivs ofta anteckningar för att komma ihåg viktiga saker som är relevant för den fortsatta dialogen. För att påminna om att personuppgifter inte lagras av misstag som fritext kommer Fortnox CRM vägleda med riktlinjer till användarna i form av varningsrutor. I dessa kan ni som företag själva ändra vilken uppmaning som skall synas.


- Syfte med bearbetning
På kontaktkortet i Fortnox CRM kommer ni kunna ange syftet till varför ni lagrar information om personen. Som systemadministratör kan ni bestämma om fältet ska vara obligatoriskt att fylla i.