Hantera lönekörning med rapporter från Fortnox Kvitto & Resa

När du skapar lönekörningar i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus och dessutom använder dig av Fortnox Kvitto & Resa kan du ställa in så att utläggsrapporter från Fortnox Kvitto & Resa skickas till Fortnox Lön. Vill du läsa mer om hur du ställer in detta i Fortnox Kvitto & Resa, klicka här.

För att få mer information om att skapa en lönekörning, klicka här.


Med kopplingen till Fortnox Kvitto & Resa kommer utläggsrapporten skickas direkt till Fortnox Lön, och kopplas till rätt anställd som då får utlägg och resor inlagda i kalendariet. När du skickar in rapporten till lön behöver du välja vilket avvikelsedatum i kalendarium som du vill att utläggen eller resan ska hamna på. Samt att utläggsrapporten följer med som en bild till kalendarium.

Lo_n_med_inskickad_rapport.jpg

Visa_kopplad_bild_fra_n_utla_gg_i_Kvitto_och_Resa.jpg

På detta sätt blir det lättare för löneadministratören att alltid få med eventuella utlägg och resor som ska betalas ut till de anställda.

När lönen bokförs i Fortnox Lön och bokföringsunderlaget skickas till Fortnox Bokföring följer även utläggsrapporten med till bokföringsverifikatet som en kopplad bild.

Bild_kopplad_till_bokfo_ringsunderlag_och_verifikation_i_bokfo_ring.png

Vill du läsa mer om Fortnox Kvitto & Resa, klicka här.