Fortnox Användarstöd

Hantera lönekörning med rapporter från Fortnox Kvitto & Resa

När du skapar lönekörningar i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus och dessutom använder dig av Fortnox Kvitto & Resa kan du ställa in så att utläggsrapporter från Fortnox Kvitto & Resa skickas till Fortnox Lön.

Läs mer här: 
Koppla rapporter från Fortnox Kvitto & Resa till Fortnox Lön
Skapa lönekörning


Med kopplingen till Fortnox Kvitto & Resa kommer utläggsrapporten skickas direkt till Fortnox Lön, och kopplas till rätt anställd som då får utlägg och resor inlagda i kalendariet. När du skickar in rapporten till Fortnox Lön behöver du välja vilket avvikelsedatum i kalendarium som du vill att utläggen eller resan ska hamna på. Samt att utläggsrapporten följer med som en bild till kalendarium.kr1.PNG


kr2.jpg

På detta sätt blir det lättare för löneadministratören att alltid få med eventuella utlägg och resor som ska betalas ut till de anställda.

När lönen bokförs i Fortnox Lön och bokföringsunderlaget skickas till Fortnox Bokföring följer även utläggsrapporten med till bokföringsverifikatet som en kopplad bild.


kr3.jpg

Här kan du läsa mer om Fortnox Kvitto & Resa: Kom igång med Fortnox Kvitto & Resa