Fortnox Användarstöd

Fria fält & kategorier

I Fortnox CRM har du möjlighet att skapa fria fält på kunder och kontakter som du kan använda för att anpassa CRMet efter just din verksamhet. Du kan även skapa kategorier som är extra smidiga och tydliga att segmentera kunderna utifrån.

Med hjälp av masshanteringsfunktionen som finns i alla listor , t.ex. under företag så kan du enkelt uppdatera markerade företag så att t.ex. alla får ett visst värde från det fria fältet.
Här kan du läsa mer om hur du uppdaterar din data så att du kan använda den smidiga och tydliga segmenteringen: Masshantering.

För att skapa fria fält och kategorier behöver du vara administratör men alla användare kan sedan fylla i dem. För att skapa fälten går du till CRM-inställningarna som du finner längst upp i högra hörnet.


1._Fria_fa_lt___kategorier.png

Fria fält

I CRM-inställningarna finner du Fält i vänster menyn under delen som heter CRM. Du behöver vara Systemadministratör eller Programadministratör för CRM. Under Företag respektive Kontaktperson har du möjlighet att lägga till egna fria fält. Här kan du också ange om standardfält skall vara obligatoriska eller ej att fylla i på kundkortet.  

För att skapa ett eget fält klickar du på Lägg till fält.


3._Fria_fa_lt___kategorier.png

Här väljer du vad fältet du vill skapa skall ha för typ, beroende på vad du vill använda ditt fält till.4._Fria_fa_lt___kategorier.png

* Text
Textfält för information som är ostrukturerad, tillåter både text och siffror. Max 255 tecken.

* Datum
Datumfält kan du enbart ange ett datum och du får en kalender att välja ur när du är i fältet.

* Heltal
Här kan du bara ange siffror, inga decimaler (använd valutafält för decimaler).

* Ja/nej
En checkbox som du kryssar i om värdet är sant, annars falskt.

* Procent
Procentfält kan bara innehålla värden mellan 0-100.

* Tid
Tidsfältet får du ange en klockslag "00:00" i timmar och minuter.

* Valuta
I valutafält kan du ange exakta tal med decimaler.

* Flervalsalternativ
En lista på olika alternativ där användaren kan välja ett av alternativen (för val av flera alternativ, använd istället kategorier vilket beskrivs längre ned i denna artikel). Du skriver in alternativen t.ex. röd, blå, gul i en lista och kan även sätta ett alternativ som förvalt, dvs. att alla poster får detta alternativ om det inte aktivt väljs något annat.

* Email
Värdet måste vara formaterat som en epostadress.

* Länk
Länkfält går att klicka på för att komma till angiven hemsida, bra på kund- eller kontaktkortet.

* Anteckningar
I anteckningsfält kan ni ange upp till 512 tecken och fältet har större utrymme än ett textfält.

* Rabatt
Till skillnad från procentfält kan du ange negativa tal i ett rabattfält.


Sätt en benämning på fältet som kort förklarar vad fältet skall användas till.

Du kan även ställa in om fältet ska vara obligatoriskt eller ej att fylla i när man sparar.

När du har skapat fältet hamnar det i listan bland övriga fält. Där kan du ändra ordningen på fälten genom att ta tag i ikonen med tre streck längst till vänster på raden och dra och släppa fälten i den ordning som du vill att de ska visas. Längst till höger på varje rad har du även möjlighet att radera fält som du inte har användning av.5._Fria_fa_lt___kategorier.png


Kategorier

Kategorier använder du om du vill kunna ange mer än ett värde i samma fält på ett kund- eller kontaktkort. Genom att tagga upp dina företag och kontakter enligt olika kategorier gör du det enkelt att ta fram olika segment. Läs mer här om hur du skräddarsyr en lista med t.ex. ett filter på vissa val i en kategori: Skräddarsy och filtrera listor i Fortnox CRM1._Kategorier.png

På kund- och kontaktkortet hittar du fältet Kategorier, detta är standardkategorier som du här i inställningarna kan skapa, ta bort eller slå ihop värden för. Dessutom har du här möjlighet att skapa upp helt nya extra företagskategorier och extra kontaktkategorier som du namnger fritt. 

För att skapa ett nytt värde i en kategori klickar du på knappen Nytt värde uppe i högra hörnet av respektive ruta, fyller i värdets namn på kategoriraden och klickar på Spara.2._Kategorier.png

Du kan radera värdet med soptunnan längst till höger på en kategorirad. Då får du ta ställning till om värdet skall ersättas med något annat.

För att skapa nya extra kategorier klickar du på Ny extra kategori och fyller i din benämning.