Kom igång med Fortnox CRM

Följ

Med Fortnox CRM får du en funktionsrik lösning för säljstöd som är enkel att växa i. I samarbete med Upsales erbjuds en marknadsledande CRM-lösning för 1-5 användare som är helt integrerad i Fortnox plattform där du som företagare får möjlighet att kontrollera hela din affär, från första kontakt till betald faktura. 

Fortnox CRM passar småföretagaren som vill komma igång med mer effektiv försäljning, få struktur i säljprocessen och bättre överblick av pipeline. Du har full koll på försäljning och prognoser med anpassade rapporter och en enkel app som gör det möjligt att hålla koll även utanför kontoret. Du kan även koppla ihop CRM med kalendern och få företagsdata via Bisnode.

Det växande företaget kan när som helst uppgradera sitt Fortnox CRM till Upsales CRM, utan begränsning på antal användare. Upsales CRM är ett mer komplett säljstöd för större säljteam med möjlighet till marknadsföring med marketing automation, BI-verktyg för att följa upp på alla typer av data, API och färdiga integrationer för att hantera andra behov, med mera.

 

Byta till Fortnox CRM från CRM Säljstöd
Har du sedan tidigare CRM Säljstöd får du din data automatiskt överflyttad när du byter till Fortnox CRM. Du som systemadministratör startar bytet med hjälp av en dialog som dyker upp i Fortnox Lobby om du har max 5 användare i CRM Säljstöd. Du kan läsa mer om bytet här

 

Tilldela licens till användare
För att få tillgång till Fortnox CRM behövs det i Fortnox en användare med tilldelad licens. Detta gör som vanligt en system- eller programadministratör för Fortnox CRM under administrera användare. Där slår man på behörighet för Fortnox CRM, andra användarspecifika behörigheter och inställningar sköts sedan inne i Fortnox CRM. Notera att användare med Fortnox CRM behöver läggas upp med en e-postadress som är unik hos Upsales, dvs. skulle en person jobba med försäljning i två företag behöver det anges olika e-postadresser. Om du tilldelat en licens till din egen användare behöver du logga ut och in igen för att komma in i Fortnox CRM.

 

Överföring av försäljning
När din användare har Fortnox CRM och det är första gången ditt företag loggar in i Fortnox CRM behöver ni ta ställning till några saker. De valen som dyker upp gäller hur försäljningen skall föras över från Fortnox. Fakturor från Fortnox Fakturering eller ordrar från Fortnox Order & Offert kommer nämligen skapa vunna affärer i Fortnox CRM. De val du gör här bör du basera på hur du jobbar idag, det kommer gå att ändra i efterhand för framtida affärer.

Ska_rmavbild_2018-04-08_kl._09.05.13.png

Program för försäljning
Välj om du primärt arbetar med fakturor eller ordrar för vunnen försäljning i Fortnox CRM. Väljer du Faktura kommer alla befintliga fakturor att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en faktura. Väljer du istället Order kommer alla befintliga ordrar att skapa en vunnen affär i Fortnox CRM och nya vunna affärer kommer automatiskt att skapa en order som du i sin tur kan skapa en faktura utifrån.

Uppsamlingsanvändare
I första hand kommer fakturor eller ordrar som förs över att ha användaren från Vår referens som skapare av affären. Under Uppsamlingsanvändare väljer du vilken användare som skall stå som skapare av försäljning från synkade fakturor eller ordrar om det saknas en användare under Vår referens. Normalt står alltså den som skapade fakturan eller ordern men om det fältet tömts eller fyllts i med fritext används denna användare istället. Framtida affärer kommer generellt skapas av den inloggade användaren i Fortnox CRM.

Prislista
Välj vilken prislista på dina artklar i artikelregistret som utgångspriset på produkter i Fortnox CRM skall hämtas från. Detta kommer du kunna justera för framtida affärer men ligger till grund för denna överföring av försäljning.

 

När eventuell data från CRM Säljstöd är överflyttad och försäljningen överförd är du igång i Fortnox CRM och kan börja skapa kundrelaterat data och driva affärer.

 

Kundrelaterad data
Det första du bör göra är att fylla Fortnox CRM med potentiella kunder att bearbeta, det gör du genom att Skapa företag, antingen manuellt eller från Bisnodes register med alla företag i Norden. Du kan t.ex. hitta nya kunder med Bisnode baserat på antal anställda och geografi och få kvalitativ information såsom kreditvärdighet tillbaka. När du hanterar företag och kundkort fylls det med historik och tydlig översikt över försäljning, aktiviteter och kontaktpersoner. 

3._Hitta_nya_kunder_med_Bisnode.png

På företagen hanterar du kontakter som du i sin tur planerar och utför aktiviteter & möten på. Aktivitetslistan kan vara en göra-lista med en samling av aktiviteter på personer att ringa, möten at gå på och mail att skicka, där kan du spara dina anteckningar och samarbetar med kollegor. 

7._Redigera_aktivitet_fra_n_aktivitetslistan.png

 

Driva affärer
När du bearbetat din potentiella kund så att det finns intresse för en produkt är det dags att Skapa affärsmöjlighet. Affärsmöjligheterna kan du hantera i säljtavlan med säljfaserna optimerad för att driva affärer i mål och hitta åtgärder. I beräkningen av affären kan du utgå från artikelregistret , det är också här du kan offerera kunder. När du vunnit affären skapas sedan en faktura eller order utifrån din skapade försäljning och företaget blir en kund i kundregistret.

 

Dra nytta av Fortnox CRM fullt ut
För att verkligen få fart på försäljningen finns det många funktioner i Fortnox CRM att lära känna. Bland annat möjligheten till att följa upp försäljning mot budget och följa KPIer i rapportcentret.

1._Rapportcenter.png

För att planera och effektivisera säljarbetet kan ni även samarbeta med kalendrar och nyttja kalendersynk med Exchange. Det går även att samla ihop företag och kontakter för att bearbeta dem i grupp med kampanjer.