Fortnox Användarstöd

Rapport - Pipeline

I Fortnox CRM har du ett rapportcenter där alla rapporter finns samlade. Rapportcentret är uppdelat i Försäljning, Pipeline, Aktiviteter och Möten.Pipeline (Säljtratt)
Under fliken pipeline visas alla aktiva affärsmöjligheter i grafen, visualiserat som ett stapeldiagram. KPI:erna och grafen i denna flik går att gruppera på tre olika sätt: Användare, Företag eller Fas. Dessa grupperingar är standardgrupperingar och kan skilja sig beroende på vilken filtrering du väljer. KPI:er som visas i pipelinefliken är: Totalt pipelinevärde, Viktat värde och Antal affärsmöjligheter. Totalt pipelinevärde summerar värdet av alla affärsmöjligheter om dessa skulle bli försäljningar. Det Viktade värdet summerar alla affärsmöjligheter med avseende på vilken sannolikhet som är kopplad till varje enskild fas. Antal affärsmöjligheter är en summering av antalet aktiva affärsmöjligheter.

1._Rapportcenter_-_Pipeline_1.png

Bilden nedan visar när den primära grupperingen är vald till Fas. Då visas var i säljprocessen varje affärsmöjlighet befinner sig. Genom att klicka på specifik användare kan du se i vilka faser just denna användares affärsmöjligheter befinner sig.

2._Rapportcenter_-_Pipeline_2.png

För att skapa personliga rapporter och grafer kan du välja att filtrera data i fliken längst till höger. Här kan du välja att filtrera på till exempel specifika faser, användare eller produkter. Det är viktigt att vara medveten om att när du väljer egna filtreringar så kommer KPI:erna att uppdateras efter vald filtrering. Det betyder att om du väljer att filtrera på affärsmöjligheter i fasen Fallback, så kommer enbart affärsmöjligheter i den valda fasen att visas i grafen och KPI:erna.

Tabellen nedanför KPI:erna och grafen i pipelinefliken grupperas på användare för det valda filtret. Där kan du se det totala pipelinevärdet, det viktade värdet, genomsnittsvärde och fördelning för varje användare. För att få en detaljerad beskrivning av varje enskild användares pipeline går det att klicka på användare för att få en tabell av användarens pipeline. I tabellen kan man enkelt välja specifika affärsmöjligheter genom att klicka på dem för att uppdatera eller redigera den valda affärsmöjligheten.

3._Rapportcenter_-_Pipeline_3.png