Fortnox Användarstöd

Checklista vid semesterårsavslut 1 april - 31 mars

Den här checklistan ska hjälpa dig att checka av allt som man behöver göra i samband med ett semesterårsavslut för perioden 1 april - 31 mars.

1. Se till att alla registreringar är rapporterade i kalendariet till och med 31 mars.

För att ingen manuell handpåläggning ska behövas så behöver alla registreringar/avvikelser vara rapporterade i kalendariet på respektive anställd. Detta fram till och med 31 Mars. Har man bytt program under året kan man fyllt i vissa värden under ingående saldo semester på personalkortet.


2. Skapa lönebeskeden som betalas ut i april.

Man behöver skapa upp lönebeskeden som betalas ut i april så att hela avvikelse perioden mars månad finns i ett eller flera lönebesked beroende på om man har månadslön eller veckolön. Detta för att programmet ska få rätt förutsättning att beräkna semestern korrekt för den anställda.


3. Se över era semesterinställningar

Under Inställningar - Lön - Avtal för arbetare Semester och Avtal för tjänstemän semester kontrollerar du så procentsatser med mera är korrekta utifrån det kollektivavtal eller lagar som ni följer i ert företag. Kontrollera även så inställningarna på varje anställd i Register - Personal på semester fliken är korrekta för respektive anställd.


4. Skapa en semesterberedning

Nu ska ni skapa upp semesterberedningen på de anställda som ni ska skapa semesterårsavslut på. Klicka på meny-lön och semesterberedning sedan skapa ny.
Vill ni läsa mer - Skapa semesterberedning/Semesterårsavslut.


5. Kontrollera att allt ser rimligt ut på semesterskuldlistan och underlaget med vad som är intjänat.

Det är viktigt att göra en bedömning om underlaget och semesterskulden ser rimligt ut. Det är den information som finns inmatad i systemet som används vid beräkningarna. Om du upptäcker några fel kan du använda denna guiden Felsökning - Semesterberedning för att få hjälp med felsökningen.


6. Spara ner semesterskuldlistan/underlaget.

Utskriften Underlag med Intjänat visar värden som används vid beräkning av semesterdagar samt värdet på semesterdagarna. Denna utskrift är värdefull att ha om ni stöter på något som verkar orimligt. Semesterskuldlistan är bra att använda som underlag när ni bokar upp detta i er bokföring manuellt.


7. Gör semesterårsavslutet

När man nu gjort alla tidigare steg kan man markera de anställda som man ska göra ett semesterårsavslut på. Sedan klicka på Semesterårsavslut. När man gör detta kommer personalkorten uppdateras med den nya informationen.


8. Kontrollera semesterfliken på de anställda.

Gör en extra kontroll så de anställda har fått korrekta värden och att dessa ser rimliga ut. Till exempel har en anställd tjänat in 25 semesterdagar per 31 mars så ska det vara 25 betalda dagar efter semesterårsavslutet på nya semesteråret från 1 april.


Du är nu klar med ditt semesterårsavslut. Resultatet av semesterårsavslutet visas på kommande lönebesked för den anställde som skapas efter semesterårsavslutet (vanligtvis maj månad).