Fortnox Användarstöd

Rapportcenter

Under fliken Uppföljning i Fortnox CRM hittar du Rapportcenter, där du kan analysera olika KPI:er som till exempel total försäljning mot budget på månadsbasis, årsbasis eller kvartalsbasis. Du kan även skapa personliga vyer för att enkelt få fram tabeller, diagram och KPI:er som passar just er organisation.

I rapportcentret finns det fyra huvudflikar att välja mellan: Försäljning, Pipeline, Aktiviteter och Möten.


1._Rapportcenter.png


Rapportcentrets olika flikar är uppdelade i åtta generella funktioner. Dessa funktioner visas i bilden nedan och förklaras under varje enskild rubrik.


2._Rapportcenter.png


Beskrivning av funktioner

Här följer en övergripande beskrivning av funktioner som finns under alla flikar. 

 

1. Primär gruppering och Diagram

Primär gruppering kan väljas genom att klicka på en av knapparna som syns högst upp i rapportcenter. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken av dem fyra olika huvudflikarna som används. Beroende på vilken gruppering du väljer så kommer diagrammet och KPI:erna visa staplar och siffror som korrelerar med detta val.

2. KPI:er

KPI:er skiljer sig också beroende på vilken huvudflik som används. Under försäljningsfliken kan du exempelvis se: Total försäljning, Total budget och Kvar till budget. Under aktivitetsfliken kan du se: Antal stängda aktiviteter. KPI:er kan även skilja sig beroende på vilken gruppering du väljer i varje huvudflik.

3. Summering av diagram

Under diagrammet och KPI:erna finns en tabell som summerar det som visas i diagrammet och KPI:erna. Väljer du att gruppera på ett annat sätt kommer diagrammet och KPI:erna uppdateras dynamiskt och på så sätt även vad tabellen visar. Genom att klicka på en siffra kan du få en överblick av alla poster som är summerat från diagrammet beskrivet i nästa punkt Tabell av primär gruppering.

4. Tabell av primär gruppering

När du klickar på en cell i tabellen beskriven ovan kan du se en överblick av alla poster inkluderade i den summeringen. Beroende på vilken huvudflik du är inne i kommer du kunna se kolumner som beskriver posterna. Du kan även klicka direkt på enskild post för att få upp samtlig information samt har du möjlighet att redigera den direkt.

 

5. Sekundär gruppering

Den sekundära grupperingen kan du välja genom att klicka på en av knapparna markerade i den övergripande bilden ovan. Dina valmöjligheter av den sekundära grupperingen kan bestämmas delvis av vad du väljer för typ av gruppering i den primära grupperingen. För att ta reda på mer exakt hur den sekundära grupperingen påverkas av den primära grupperingen i varje huvudflik kan du titta närmare på guiderna för varje huvudflik.

 

6. Tabell av sekundär gruppering

Nedanför knapparna för val av sekundär gruppering visas en tabell med data korrelerat med ditt val av gruppering. I tabellen kan du klicka på varje cell för att få en överblick av varje post inkluderad i summeringen i cellen. Överblicken presenteras som en tabell och för att få en detaljerad beskrivning eller redigera specifik post i tabellen kan du enkelt klicka på den.

 

7. Diagramomfång och Filter

Högst upp till höger i diagrammet kan du välja att filtrera vad som ska visas i diagrammet och KPI:erna. Vad du kan välja att filtrera på skiljer sig mellan dem olika huvudflikarna. När du har valt vilken filtrering du vill använda kan du enkelt spara den för att ha lätt åtkomst till den nästa gång du besöker rapportcentret. Det gör du genom att klicka på namnet av den nuvarande filtreringen högst upp till vänster i rapportcenter.

 

8. Exportfunktioner

I rapportcenter finns det två exportknappar som ger dig möjlighet att enkelt exportera tabellen av sekundär gruppering och diagrammet från rapportcenter till Excel. Den översta exportknappen exporterar ut både diagrammet och tabellen av den sekundära grupperingen. Den andra exportknappen exporterar den sekundära tabellen till Excel.