Fortnox Användarstöd

Rapport - Försäljning

I Fortnox CRM har du ett rapportcenter där alla rapporter finns samlade. Rapportcentret är uppdelat i Försäljning, Pipeline, Aktiviteter och Möten.


Försäljning
Under fliken försäljning kan du hitta ett stapeldiagram och KPI:er som visar data efter vad du har valt i grupperingen högst upp. KPI:er i försäljningsfliken visar total försäljning, total budget och försäljning i förhållande till budget.

1._Rapportcenter_-_Fo_rsa_ljning_1.png

Dessa KPI:er går i huvudsak att gruppera på två grundläggande sätt. Det första sättet är att gruppera dessa på vald tidsperiod, till exempel på årsbasis, kvartalsbasis eller månadsbasis. Det andra sättet är att gruppera KPI:erna på olika objekttyper. Dessa objekttyper är: Användare, Företag, Kampanj, kontoansvarig eller Roll. Det gör att du på ett smidigt sätt kan följa upp försäljning med avseende på vad du är intresserad av, t.ex. följa upp försäljningen för ett säljteam och se hur varje säljares försäljning förhåller sig till uppsatt budget.

Den primära grupperingen (1. i bilden nedan) du väljer i försäljningsfliken påverkar vilka val du har av sekundär gruppering (2. i bilden nedan). Väljer du tidsperiod som primär gruppering så kommer dina val av sekundär gruppering vara dem tidigare nämnda objekttyperna. Väljer du å andra sidan en objekttyp som primär gruppering har du möjlighet att välja tidsperiod som sekundär gruppering.

2._Rapportcenter_-_Fo_rsa_ljning_2.png

För att få en överblick av försäljningen i varje stapel i diagrammet kan du klicka på siffrorna under stapeln du vill undersöka. När du har klickat på en specifik stapel du vill undersöka visas en tabell av alla inkluderade poster.

3._Rapportcenter_-_Fo_rsa_ljning_3.png

I tabellen kan du klicka på valfri post för att smidigt kunna redigera och få en detaljerad beskrivning av försäljningen.

4._Rapportcenter_-_Fo_rsa_ljning_4.png

Den sekundära grupperingen du väljer bestämmer vad som visas i tabellen nedanför knapparna för val av gruppering.

5._Rapportcenter_-_Fo_rsa_ljning_5.png

I tabellen kan du nu se en den gruppering du har valt. Har du valt användare som primär gruppering i den här tabellen kan du genom att hålla över användaren med muspekaren se en liggande stapel som indikerar hur användarens försäljning förhåller sig till användares budget.

Ska_rmavbild_2018-03-21_kl._13.40.56.png

Genom att klicka på en användare i denna tabell kan du även få en överblick över försäljningen hos denna användare. Du kan även här klicka på specifika försäljningsposter för att få en detaljerad beskrivning och enkelt kunna redigera dessa.

7._Rapportcenter_-_Fo_rsa_ljning_7.png