Fortnox Användarstöd

Rapport - Aktiviteter

I Fortnox CRM har du ett rapportcenter där alla rapporter finns samlade. Rapportcentret är uppdelat i Försäljning, Pipeline, Aktiviteter och Möten.

 

Aktiviteter
Fliken aktiviteter visar ett stapeldiagram av antal stängda aktiviteter jämfört med antalet skapade aktiviteter. Dessa aktiviteter kan grupperas på antingen tidsperiod eller användare. De tidsperioder som går att gruppera efter är på veckobasis, månadsbasis, kvartalsbasis eller årsbasis. Under aktivitetsfliken hittar du även ett KPI som utgörs av antalet stängda aktiviteter. Detta KPI uppdateras dynamiskt vid olika grupperingsval och kan även göra det vid olika filtreringsval. Du kan under den här fliken välja att filtrera på: Datum, Användare, Aktivitetstyp och Kampanj.

1._Rapportcenter_-_Aktiviteter.png

Du kan även klicka på siffrorna i grafen för att få en översikt av alla stängda aktiviteter i den valda grupperingen. Här kan du se datumet när aktiviteten stängdes, kund, aktivitetstyp och en beskrivning av aktiviteten. Det går utmärkt att gå in och redigera aktiviteterna genom att klicka på den aktivitet du vill redigera.

2._Rapportcenter_-_Aktiviteter_2.png

I tabellen nedanför grafen ser du den sekundära grupperingen i rapportcenter. Här ser du en tabell på användare och datumet då aktiviteten stängdes. Här kan du välja att gruppera på tidsperiod för att analysera skillnader på till exempel veckobasis, månadsbasis eller kvartalsbasis. (Du kan även se en mer detaljerad beskrivning av dem stängda aktiviteterna genom att klicka på en specifik användare.)

3._Rapportcenter_-_Aktiviteter_3.png