Fortnox Användarstöd

Rapport - Möten

I Fortnox CRM har du ett rapportcenter där alla rapporter finns samlade. Rapportcentret är uppdelat i Försäljning, Pipeline, Aktiviteter och Möten.

Möten
I mötesfliken kan du se ett stapeldiagram som visar antalet genomförda möten baserat på den grupperingen du har valt. Här visas också två KPI:er, ett KPI visar antalet skapade möten och ett visar antalet planerade eller genomförda möten. Precis som i aktivitetsfliken kan du välja att gruppera på antingen tidsperiod eller användare. När det kommer till filtrering i mötesfliken så går det att filtrera på: Datum, Användare, Mötestyp och Kampanj.1._Rapportcenter-Mo_ten.png


Genom att klicka på siffrorna i grafen kan du få en överblick över genomförda möten över vald tidsperiod. Här visas datum för mötet, kund, mötestyp och en beskrivning av mötet. För att redigera eller hantera dem olika mötena i tabellen kan du klicka på önskat möte.


2._Rapportcenter_-_Mo_ten_2.png

Tabellen nedanför grafen visar den sekundära grupperingen som innehåller antingen användare och skapade möten eller användare och planerade/genomförda möten. I den här tabellen kan du välja att gruppera på veckobasis, månadsbasis eller kvartalsbasis. Du kan även här klicka på möten för att enkelt kunna redigera och uppdatera dem.


3._Rapportcenter_-_Mo_ten_3.png