Fortnox Användarstöd

Skräddarsy och filtrera listor i CRM

För att effektivt få en överblick och enkelt hitta bland all din CRM-data är det ofta bra att skräddarsy hur listorna skall visas. I Fortnox CRM kan du därför lägga till eller ta bort kolumner som skall visas i Aktiviteter, Möten, Företag, Kontaktpersoner, Försäljning och Kampanjer. Du kan även lägga på filter för vilka rader som skall visas, t.ex. alla utom de som är i en viss status. De kolumner och rader du valt ut kan du spara i en vy som du när som helst kan komma tillbaka till eller sätta som förval. 

 

Ändra kolumner som visas i listan

För att ändra kolumnerna som skall visas i en lista klickar du på kugghjulet till höger, i detta exempel ändrar vi i listan under fliken Företag.


1._Skra_ddarsy_vyer.png

I rutan som öppnas kan du välja upp till åtta kolumner som skall visas i den aktuella listan samt i vilken ordning de ska visas. De kolumner som redan är valda visas på vänstra sidan och de kolumner du kan lägga till visas på högra sidan. Klickar du på den kolumn du vill lägga till flyttas den sist i ordningen bland de valda kolumnerna. Genom att dra och släppa symbolen till vänster om kolumnens namn kan du flytta kolumnen längre till vänster eller höger i listan. För att ta bort en kolumn och frigöra mer plats klickar du på krysset till höger bland de valda kolumnerna. 

Vilka kolumner som är möjliga att lägga till beror på i vilken flik du är, även fria fält kan visas i listorna.2._Skra_ddarsy_vyer.png

När du är färdig med valen och ordningen klickar du på Klar så slår detta igenom direkt i den aktuella listan du står i. För att detta skall sparas till nästa gång måste det sparas i en vy vilket du kan läsa mer om längre ner i denna artikel. 

Lägg till filtrering av listan

I listorna i Fortnox CRM samt under rapporter kan du filtrera vilken information du vill se. Filtrering ger dig möjligheten att komma åt rätt information snabbt och enkelt. För att skapa en filtrering klickar du på den den gröna knappen Visa filter som du hittar längst upp till höger. 


Då öppnas sidomenyn för filtrering av den lista som du står i, där väljer du ut vilken information som du vill arbeta med. I nedanstående exempel väljer vi att endast se alla företag som är utan Aktivitet, Affärsmöjlighet och Försäljning för en specifik användare.CRM-filtrering-av-lista.jpg

 

Spara egen vy

När vilka kolumner och filter som skall visas är valda kan dessa inställningar av listan sparas i en vy för att plockas fram vid ett annat tillfälle.

En ändrad osparad vy visas med kursiv stil och markeras med en asterisk. För att spara ändringen av vyn klickar du på knappen Spara vy ovanför listan. Står det istället Spara vy som såsom i detta exempel så beror det på att du utgått från en delad vy som du inte får ändra i. Klickar du då på knappen får du fylla i ett vynamn och spara så skapas istället en egen vy.

Utgår du från en egen vy kan du med med vyväljaren till vänster även skapa en ny vy. Längst ned i den öppnade vyväljaren i fältet markerat med Spara vy som skriver du in ett vynamn för vyn du vill skapa och gör ett enterslag.


CRM-spara-egen-vy.jpg

 

För att ändra namn på en sparad vy eller lägga till en beskrivning för att t.ex. komma ihåg vilket syfte den hade klickar du på kugghjulet för den aktuella vyn i vyväljaren. 

För att ta bort en sparad vy klickar du på papperskorgen i vyväljaren.

Obs! Den sparade vyn är endast synlig på den flik vyn är skapad utifrån samt för den användare som skapade vyn.

Delad vy

De färdiga vyer som kallas delade vyer är gemensamma för alla användare och kan inte redigeras eller tas bort, däremot är de utmärkta att använda som utgångspunkt för egna vyer. Från början är den delade vy som ligger överst i vyväljaren förvald att fliken skall öppnas med.

 

Förvald vy

Istället för att använda den delade vyn som förvald kan du välja att en egen skapad vy är den som fliken skall öppnas med. För att välja en vy som förvald öppnar du vyväljaren och markerar stjärnsymbolen för den aktuella vyn.


CRM-f_rvald-vy.jpg