Fortnox Användarstöd

Aktiviteter & Möten

En aktivitet är en uppgift som planeras att göras, till exempel att ringa eller skicka ett e-post till en potentiell kund. Aktivitetslistan utgör därför kärnan i ditt CRM, här hittar du en att göra-lista med en samling av aktiviteter på personer att ringa, möten att gå på och mail att skicka. Det är också här du hanterar den utförda aktiviteten, sparar anteckningar och samarbetar med kollegorna för att etablera kundrelationen eller ro affären i hamn. 

 

Aktiviteter

Din aktivitetslista är ofta det man utgår från till vardags i CRM, du hittar den under fliken Aktiviteter. Då öppnas listan med dina öppna aktiviteter planerade till och med idag. Tanken är att man jobbar med sin aktivitetslista på daglig basis så att den är tom i slutet på dagen. Genom att bocka av och flytta fram aktiviteter håller man listan uppdaterad och med hjälp av uppföljningsaktiviteter och uppföljningsmöten kan man enkelt säkerställa att inget glöms bort.  


Ska_rmavbild_2018-03-19_kl._10.39.16.png

 

Du kan ändra hur listorna ska visas, både genom att skräddarsy vilka kolumner som syns och justera filter för vilka aktiviteter du vill se. När du är nöjd med hur listan visas så kan du sedan spara den vyn. För att läsa mer om filter och hur du sparar vyer, klicka här: Skräddarsy och filtrera listor i CRM

I aktivitetslistan visas försenade aktiviteter som rödmarkerade, dvs. sådana aktiviteter som du ej hunnit genomföra enligt planerat datum (ej tidpunkt).  

För att öppna en aktivitet klickar du på raden, du öppnar alltså inte aktiviteten om du klickar på en länk som t.ex. företaget eller kontaktpersonen.

Längst till höger i aktivitetslistan ser du tre ikoner för att göra snabba åtgärder på aktiviteten, dessa hjälper dig hålla ordning i din aktivitetslista. 2._Snabbikoner_pa__aktivitetslistan.png

Ska_rmavbild_2018-03-19_kl._10.47.19.pngFlytta aktivitet

Ska_rmavbild_2018-03-19_kl._10.47.38.pngAvsluta aktivitet

Ska_rmavbild_2018-03-19_kl._10.47.50.pngTa bort aktivitet

Genom att flytta en aktivitet kan du enkelt skjuta upp den och ange en anledning eller anteckning.

Genom att avsluta en aktivitet markeras den som stängd och försvinner då från listan på de öppna aktiviteterna. Du hittar då den avslutade aktiviteten i historiken på kunden och kontakten.

Väljer du istället att ta bort en aktivitet så raderas den och försvinner från historiken på t.ex. kundkortet, även t.ex. anteckningar som aktiviteten kan tänkas innehålla. För att behålla och föra med sig historiken, stäng i största möjliga mån relevanta aktiviteter istället för att ta bort dem.


6._Filtrera_bland_aktiviteter.png


När du öppnar en aktivitet har du flera val. Du kan byta typ av aktivitet, ändra datum/tid och stänga aktiviteten. I aktivitetsvyn kan du skapa en uppföljningsaktivitet eller ett uppföljningsmöte. Här kan du även relatera aktiviteten till en affärsmöjlighet och all information som finns på aktiviteten följer med till affärsmöjligheten.7._Redigera_aktivitet_fra_n_aktivitetslistan.png

Möten

I Fortnox CRM skiljer vi på möten och aktiviteter. Till skillnad från aktiviteter så behöver man inte stänga ett planerat möte som passerat tidpunkten för genomförandet.

Mötesvyn kommer man till antingen genom att klicka på fliken Möten i CRM-menyn eller med hjälp av toggeln från aktivitetslistan: 


8._Mo_teslistan.png

 

I mötesvyn hittar du alla dina inplanerade möten och precis som i aktivitetsvyn så kan du filtrera dina möten baserat på önskade kriterier. Du kan även spara en vy du är nöjd med.

Du kan även se en kalendervy över dina möten genom att klicka på kalendersymbolen i den vänstra sidomenyn. Där kan du även hitta en lämplig tid för nya möten och skapa dem med valet Lägg till möte. Har du tilläggstjänsten kalendersynk synkas automatiskt alla möten mellan Fortnox CRM och din Google- eller Microsoft-kalender, mer om den tjänsten kan du läsa här: Synka din kalender med Fortnox CRM

 

Kalender.png

 

Massbearbetning utifrån aktivitets- & möteslistan

Utifrån Aktivitets- & Möteslistan kan du bearbeta många eller speciellt utvalda aktiviteter på en och samma gång. 

Om du vill bearbeta ett speciellt antal utvalda aktiviteter markerar du dem via markeringsrutan längt till höger på raden.

Vill du markera alla aktiviteter i din lista, alternativt alla aktiviteter på en sida kan du använda dig av den lilla ikonen längst upp till vänster i listan. 9._Maassbearbeta_i_aktivitetslistan.png

 

Via den kan du välja mellan alternativen Välj alla, Välj alla på denna sida eller Avmarkera alla

Med Välj alla på denna sida menas att alla de aktiviteter på den aktuella sida av aktivitetslistan du står på kommer att bli markerade. Längst ner på sidan har du möjlighet att välja om du vill att 50, 100 eller 250 rader ska visas per sida.10._Antal_rader_per_sida..png

När du har gjort ditt urval av markerade aktiviteter kommer du få upp ett nytt menyval som du kan göra längst ner på din sida. 

 

11._Nytt_menyval_fo_r_markerade_aktiviteter.png

 

Via denna masshantering finns det flera olika funktioner och uppdateringar du kan göra.


12._Massuppdatera_aktiviteter.png

 

Denna masshanteringsmöjlighet är bra att använda sig av om du till exempel vill flytta över flera aktiviteter till en kollega. Då väljer du Uppdatera aktiviteter i menyvalet och anger sedan en annan användare för aktiviteterna.

 

Aktivitets- & mötestyper

Du kan skapa nya typer av aktiviteter och möten eller ändra namn på befintliga under inställningarna för Fortnox CRM. Detta kan vara bra om det t.ex. finns någon sak som du ofta gör tillsammans med dina kunder. 

För aktiviteter kan du även välja vilken aktivitetstyp som skall visas som förvald när du skapar en aktivitet, det gör du med hjälp av bocken Standard.

För möten kan du även välja vilka aktivitetstyper som skall klassificeras som förstamöte, dvs. hamna i den andra kolumnen i säljtavlan. För att läsa mer om säljtavlan, klicka här:  Säljtavlan och säljfaser

 

Aktiviteter___mo_ten.png

 

Påminnelse för aktiviteter och möten

Du kan kontrollera dina påminnelser för aktiviteter eller möten för att avgöra om du får dem och när de skickas. När du får en påminnelse visas den längst ner till höger på skärmen och du kan välja länken i påminnelsen för att öppna den aktiviteten eller möten.
Meddelandecentret låter dig också kontrollera om du ser dina andra aviseringar.

För att öppna meddelandecenter och uppdatera dina påminnelser och aviseringar klickar du på ikonen för inställningar i det övre höga hörnet.insta_llningar_1.JPG

Från den vänstra menyn väljer du Notiscenter i avsnittet Min profil.insta_llningar_2.JPG

Ändra påminnelser för aktivitet och möten

1. Välj den tid du vill få meddelandet. Du kan välja att ta emot påminnelserna direkt före aktiviteten eller mötet, eller så kan du välja antal minuter eller timmar för att påminnelsen ska visa den tiden innan aktiviteten eller mötet.


inst_llningar_3.JPG

2. Se till att rutan Skicka meddelande är markerad om du vill få den här påminnelsen. Om du inte vill ta emot påminnelser avmarkerar du rutan bredvid Aktiviteter eller möten för att sluta ta emot påminnelserna.

3. Välj Spara när du har gjort några ändringar.

4. Välj Förhandsgranska för att se ett exempel på påminnelse.inst_llningar_4.JPG


Inaktivera eller aktivera aviseringar

Du kan kontrollera om du vill få följande typer av aviseringar:

* Aktiviteter
* Möten
* Mötesresultat
* Appar
* Försäljning
* Import

Om du vill sluta ta emot aviseringar avmarkerar du rutan Skicka notis bredvid den typ av notis du vill sluta ta emot. 
Se till att rutorna är markerade för eventuella notiser som du vill ta emot.
Dina ändringar sparas direkt.