Fortnox Användarstöd

Hantera företag & kundkort

Listan med företag i Fortnox CRM utgörs av företag som du bearbetar för att sälja till, både potentiella kunder även kallade prospekt och kunder som du redan har en affär med.

 

Företagslistan

På fliken Företag med listan över alla företag finns det en kolumn för Historik

Historik-kolumnen är ett enkelt sätt att skaffa sig en överblick kring hur långt man har kommit i bearbetningen av varje företag.

 

Historik-p_-f_retag.png

De tre sorternas historik har varsin symbol. Om symbolens bakgrund är grå innebär det att den sortens historik inte finns på företaget. Är bakgrunden blå betyder det att den sortens historik finns på företaget:

Aktivitet-ikon.jpg 

Aktivitet: Innebär att det finns en aktivitet eller ett möte på kunden.

Aff_rsm_jlighet-ikon.jpg 

Affärsmöjlighet: Innebär att det finns en affärsmöjlighet på kunden.

f_rs_ljning-ikon.jpg

Försäljning: Betyder att det finns en försäljning på företaget.


Symbolerna kan även ha en grå bakgrund, men en blå symbol (se nedan). Detta betyder att den sortens historik inte är aktiv på företaget, men att den tidigare har funnits:

st_ngd-aktivitet.jpg

Detta betyder att det finns en stängd aktivitet på företaget.

_ppen-aktivitet.jpg

Detta betyder att det finns en öppen aktivitet på företaget.

 

Kundkortet

Kundkortet i Fortnox CRM ger dig en samlad bild över all information du har om företaget. Där finner du alla aktiviteter, möten, kontaktpersoner, affärsmöjligheter och försäljning och kan se vem som gjort vad i en tydlig tidslinje. 

Högst upp på kundkortet finner du flikar om relaterad data med en länk som beskriver nuvarande status. Dessa visas endast om det faktiskt finns sådant innehåll, t.ex. dyker försäljning på kundkortet endast upp när det finns en order eller faktura. Klickar du dig in på en flik kan du komma tillbaka till kundkortets huvudsida genom att klicka på hemikonen uppe till vänster.

 

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._15.39.41.png

 

I den vänstra kolumnen på kundkortet finner du kundnumret i kundregistret, alternativt om det är ett prospekt knappen Skapa kundnummer. Här finner du även följande information: 
Kontoansvarig, adresser med kartfunktion, kontaktinformation, företagets ekonomi med omsättning, eventuella företagskategorier samt övrig information såsom antal anställda, branch och organisationsnummer.

För att lägga till ny relaterad data till kundkortet kan du klicka på det oranga plustecknet som du finner uppe i det högra hörnet. Du kan även använda länkarna ovanför tidslinjen för kontaktpersoner, aktiviteter, möten, affärsmöjligheter, försäljning eller dokument. Där finns även funktionen för att slå ihop företag.Ska_rmavbild_2018-03-16_kl._15.08.46.png

 

Ladda upp fil

Om du vill bifoga en fil gällande ett företag kan du göra detta med hjälp av knappen Ladda upp fil. Du kan också ladda upp en fil på en kontaktperson, affärsmöjlighet eller försäljning så syns de här under dokument på företaget.

 

filkund.png

 

Slå ihop företag

För att slå ihop två företag t.ex. om det uppstått en dubblett går du till kundkortet på det företag du vill behålla. Du får då upp en dialog för att söka fram vilket företag som det aktuella företaget ska slås ihop med. Det företag du väljer får all relaterad data överflyttad, dvs. alla aktiviteter, kontakter mm. från båda företagen finns kvar. Däremot försvinner all information på själva kundkortet från det företag du i dialogen väljer att slå ihop från. Ska_rmavbild_2018-03-16_kl._15.07.50.png
Redigera kundkortet

För att ändra informationen på ett kundkort klickar du på redigera-ikonen längst upp till höger på kundkortet.

 

5._Redigera_kundkortet.png

Du kan sedan ändra informationen för kunden.


6._Redigera_kundkortet.png

Längst ner på redigerasidan har du möjlighet att lägga till anteckningar som då blir synliga för alla direkt på kundkortet. Detta kan till exempel vara information om ett specialavtal som denna kund har.7._Redigera_kundkortet.png