Fortnox Användarstöd

Skapa försäljning

En försäljning i Fortnox CRM skapar en faktura eller order, antingen utifrån att en affärsmöjlighet sätts som vunnen eller direkt utifrån en skapad försäljning i Fortnox CRM. Försäljningen kan också skapas utifrån en ny faktura i Fortnox Fakturering eller en ny order i Fortnox Order & Offert. 

 

Skapa försäljning direkt

Det finns olika tillvägagångssätt för att direkt skapa en försäljning i Fortnox CRM, till exempel med genvägen i vänstermenyn:


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._17.14.47.png

Eller direkt på kundkortet, genom att klicka på plustecknet till höger i vyn: 

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._17.17.05.png

 

Då kommer du till försäljningsvyn där du fyller i information om försäljningen. Här anger du också vilka produkter som sålts och får då upp ett pris på orderraden.
Läs mer här om produkter och orderrader: Produkter och priser

Här kan du även lägga in anteckningar som är kopplade till försäljningen. När du lägger upp ett nytt företag blir du automatiskt kontoansvarig för det. 

 

Överföring mellan försäljning och faktura eller order

En försäljning kan sättas som vunnen, det vill säga 100% med innebörden att antingen en faktura eller en order skapas, eller till förlorad, det vill säga 0% för spårbarhet om förlorade affärer.

 

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._17.19.40.png

Affären kan också skapas och sättas på motsvarande sätt utifrån fakturan eller ordern. Vilket som sker beror på hur ni ställt in hanteringen av försäljning. Följande överföringar kan göras:

 

Fas Sannolikhet Från försäljning Från faktura eller order
Vunnen 100% Skapar faktura Ny faktura skapar vunnen affär
Vunnen 100% Skapar order Ny order skapar vunnen affär
Förlorad 0% - Makulerad faktura skapar förlorad affär
Förlorad 0% - Makulerad order skapar förlorad affär


Inställning av försäljning gör man första gången man använder Fortnox CRM, se Överföring av försäljning. Denna inställning kan du som är system- eller programadministratör justera i efterhand. Det gör du under CRM-inställningarna och appen Fortnox.

 

Appar.png

 

Faktura eller order skapas

När försäljningen skapats med 100% skapas alltså en faktura eller order. Det avslutningsdatum som anges blir då faktura eller orderdatum, förvalta är dagens datum.
Innan du skickar fakturan eller ordern till kund kan du redigera dessa i Fortnox Fakturering eller Fortnox Order & Offert. Då kommer ändringarna också föras tillbaka in i CRM och vice versa.

Följande fält är gemensamma, det vill säga finns i både Fortnox CRM försäljning och i Fortnox Order eller Fakturering, och hålls uppdaterade sinsemellan: 

Försäljning Faktura Order
Företag Kund Kund
Avslutsdatum Fakturadatum Orderdatum
Ert ordernummer Ert ordernummer Ert ordernummer
Ansvarig säljare Vår referens Vår referens
Kontaktperson Er referens Er referens
Fakturatext Fakturatext Ordertext
Är betald Saldo (om saldo = 0) Saldo för relaterad faktura
(om saldo = 0)
Antal
påminnelser
Antal under
påminnelserfliken
Antal under påminnelsefliken
för relaterad faktura
Produkt Artikelnummer Artikelnummer 
Benämning under produkt Benämning på artikelraden Benämning på artikelraden
Antal av produkt Antal på artikelraden Antal på artikelraden
Rabatt på produktens pris Rabatt på artikelraden Rabatt på artikelraden
Pris för produkt À Pris på artikelraden À Pris på artikelraden

 

Faktura och orderinformation

Förutom den information som fylls i vid skapande av faktura eller order så kommer alltså även information gällande hantering av fakturan och ordern föras tillbaka till Fortnox CRM. Det framgår t.ex. baserat på saldot om den är slutbetald, om det skapats påminnelser på fakturan samt specifik information till kunden. 

Till exempel kan en försäljning se ut såhär om fakturan är betald efter 2 påminnelser.

2_pa_minnelser.png

 

På samma sätt kan en nyss fakturerad order se ut såhär.

Order_med_faktura.png