Skapa affärsmöjlighet

Följ

En affärsmöjligheter i Fortnox CRM utgör en potentiell försäljning som man arbetar och planerar för. Är affären redan i hamn kan man istället direkt skapa en försäljning men det är rekommenderat att alltid lägga in affärsmöjligheten när den uppstår då syns det hur den bidrar till kommande försäljning och det möjliggörs att samarbeta kring den.


Lägga till affärsmöjlighet
Det går att lägga till affärsmöjligheten via plustecknet till vänster i bild och välja affärsmöjlighet:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.42.01.png


Från Säljtavlan kan den läggas till genom att klicka på den oranga knappen uppe till höger:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.44.03.png


Från kundkortet läggs affärsmöjligheten till genom att klicka på det oranga plustecknet uppe till höger. Då knyts dessutom affärsmöjligheten till den kund man utgick från.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.46.10.png


Fylla i affärsmöjlighet
Efter att en affärsmöjlighet har lagts till öppnas den upp i redigeringsläge och man behöver fylla i information. För en redan sparad affärsmöjlighet ändrar man den istället genom att leta upp den, öppna affärsmöjligheten och klicka Redigera. Förslagsvis kan man söka fram företaget i fråga, och öppna affärsmöjligheten från kundkortet. 

Här anger du också vilka produkter som skall säljas och får då upp ett pris på orderraden, klicka här för att läsa mer om produkter och orderrader.

De faser som går att välja vid skapandet utav en affärsmöjlighet är:

  • Fallback - 5%
  • Prospect 1 - 25%
  • Prospect 2 - 50%
  • Muntlig överenskommelse - 90%
  • Vunnen 100%
  • Förlorad 0%

För att läsa mer om hur dessa bör användas, läs om säljtavlan under rubriken Säljfaser här.

När man fyllt i informationen klickar man Spara.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.53.50.png

 

Ladda upp fil
Om du vill bifoga en fil gällande en affärsmöjlighet kan du göra detta med hjälp av knappen Ladda upp fil längst ned till vänster.

Ladda_upp_fil.png

Dokumentet hittar man då inte bara på affärsmöjligheten utan även på kundkortet för det företag affärsmöjligheten gäller.

Fil.png

 

Skapa offert eller annat dokument
I Fortnox CRM skapar man offerter som en del av säljprocessen. Du kan då enkelt ladda ned ett dokument med all relevant information från affärsmöjligheten och kundkortet ifyllt. I dokumentet fylls automatiskt relevant data i baserat på dokumentmallens innehåll, t.ex. företagsnamn, produkter mm. För att ladda ner dokumentet klickar du på inställningar längst upp till höger och går in på delen Dokumentmallar i vänsterspalten.

Ladda_ner_offertmall.png

Mallen är ett worddokument med både "smarta fält" och fritext. Man kan alltså uppdatera innehållet efter att man laddat ned offerten och innan man skickar den till kund med t.ex. e-post, företagsnamn, utskrift, post med mera. Dessutom kan systemadministratören redigera mallen så det är lätt att anpassa den generellt för företaget. Eftersom man kan ha många mallar så kan företaget ha en specialmall för t.ex.  särskilda produkter eller kunder om man så önskar.

När eventuell redigering gjorts i offertmallen laddas den åter igen upp i Fortnox CRM där du kan välja i vilket område den ska gå att använda.

Ladda_upp_ny_mall.png


När mallen är uppladdad kan den användas och bifogas till en försäljning eller affärsmöjlighet.
 Offertdok.png

 

Avsluta som vunnen försäljning
När en affärsmöjlighet avslutats som vunnen dvs. 100% blir det en försäljning med en faktura i Fortnox Fakturering eller en order i Fortnox Order & Offert. Har du båda dessa Fortnox program ställer du in vilken du vill använda dig av för avslutad försäljning. På en försäljningen i Fortnox CRM får du sedan uppdaterad information om fakturan eller ordern, t.ex. när fakturan betalts. För att läsa mer om hur försäljningen fungerar, klicka här