Skapa affärsmöjlighet

En affärsmöjligheter i Fortnox CRM utgör en potentiell försäljning som man arbetar med och planerar för. Är affären redan i hamn kan man istället direkt skapa en försäljning men det är rekommenderat att alltid lägga in affärsmöjligheten när den uppstår då syns det hur den bidrar till kommande försäljning och det möjliggörs att samarbeta kring den.


Lägga till affärsmöjlighet

Vill du skapa en affärsmöjlighet baserat på en en befintlig affärsmöjlighet eller försäljning går du först in på den befintliga och klickar på Skapa kopia.

Skapa_kopia.png

För att skapa en helt ny affärsmöjlighet kan du använda plustecknet till vänster i bild och välja affärsmöjlighet:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.42.01.png


Från Säljtavlan kan den läggas till genom att klicka på den oranga knappen uppe till höger:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.44.03.png


Från kundkortet läggs affärsmöjligheten till genom att klicka på det oranga plustecknet uppe till höger. Då knyts dessutom affärsmöjligheten till den kund man utgick från.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.46.10.png


Fylla i affärsmöjlighet
Efter att en affärsmöjlighet har lagts till öppnas den upp i redigeringsläge och man behöver fylla i information. För en redan sparad affärsmöjlighet ändrar man den istället genom att leta upp den, öppna affärsmöjligheten och klicka Redigera. Förslagsvis kan man söka fram företaget i fråga, och öppna affärsmöjligheten från kundkortet. 

Här anger du också vilka produkter som skall säljas och får då upp ett pris på orderraden, klicka här för att läsa mer om produkter och priser.

De faser som går att välja vid skapandet utav en affärsmöjlighet är:

  • Fallback - 5%
  • Prospect 1 - 25%
  • Prospect 2 - 50%
  • Muntlig överenskommelse - 90%
  • Vunnen 100%
  • Förlorad 0%

För att läsa mer om hur dessa bör användas, läs om säljtavlan under rubriken Säljfaser här.

När man fyllt i informationen klickar man Spara.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.53.50.png

 

Ladda upp fil
Om du vill bifoga en fil gällande en affärsmöjlighet kan du göra detta med hjälp av knappen Ladda upp fil längst ned till vänster.

Ladda_upp_fil.png

Dokumentet hittar man då inte bara på affärsmöjligheten utan även på kundkortet för det företag affärsmöjligheten gäller.

Fil.png

 

Skapa offert eller annat dokument
I Fortnox CRM kan man skapa offerter när som helst under säljprocessen med en mycket anpassningsbar och flexibel dokumentmall. Dokumentmallar innehåller smarta taggar som hämtar data från affären och kan dessutom redigeras innan den skickas till kund. Offerten liksom andra dokumentmallar behöver först anpassas för ert företag av en systemadministratör, för att läsa mer om hur du använder och anpassar dokumentmallar, klicka här.

Offertdok.png

Har du sedan tidigare Fortnox Order & Offert och vill fortsätta att använda de offerterna så är det också möjligt. Du väljer den metod som passar ert scenario bäst, offerten i Order & Offert är mer låst men har fördelen att den även kan skickas ut till kund i programmet. För att jobba med offerter den vägen behöver du först skapa ett kundnummer på företaget och sedan skapa offerten. Först när offerten blir en order kommer den att skapa en vunnen affär i Fortnox.

 

Avsluta som vunnen försäljning
När en affärsmöjlighet avslutats som vunnen dvs. 100% blir det en försäljning med en faktura i Fortnox Fakturering eller en order i Fortnox Order & Offert. Har du båda dessa Fortnox program ställer du in vilken du vill använda dig av för avslutad försäljning. På en försäljningen i Fortnox CRM får du sedan uppdaterad information om fakturan eller ordern, t.ex. när fakturan betalts. För att läsa mer om hur försäljningen fungerar, klicka här