Skapa affärsmöjlighet

Följ

En affärsmöjligheter i Fortnox CRM utgör en potentiell försäljning som man arbetar och planerar för. Är affären redan i hamn kan man istället direkt skapa en försäljning men det är rekommenderat att alltid lägga in affärsmöjligheten när den uppstår då syns det hur den bidrar till kommande försäljning och det möjliggörs att samarbeta kring den.


Lägga till affärsmöjlighet
Det går att lägga till affärsmöjligheten via plustecknet till vänster i bild och välja affärsmöjlighet:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.42.01.png


Från Säljtavlan kan den läggas till genom att klicka på den oranga knappen uppe till höger:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.44.03.png


Från kundkortet läggs affärsmöjligheten till genom att klicka på det oranga plustecknet uppe till höger. Då knyts dessutom affärsmöjligheten till den kund man utgick från.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.46.10.png


Fylla i affärsmöjlighet
Efter att en affärsmöjlighet har lagts till öppnas den upp i redigeringsläge och man behöver fylla i information. För en redan sparad affärsmöjlighet ändrar man den istället genom att leta upp den, öppna affärsmöjligheten och klicka Redigera. Förslagsvis kan man söka fram företaget i fråga, och öppna affärsmöjligheten från kundkortet. 

Här anger du också vilka produkter som skall säljas och får då upp ett pris på orderraden, klicka här för att läsa mer om produkter och orderrader.

De faser som går att välja vid skapandet utav en affärsmöjlighet är:

  • Fallback - 5%
  • Prospect 1 - 25%
  • Prospect 2 - 50%
  • Muntlig överenskommelse - 90%
  • Vunnen 100%
  • Förlorad 0%

För att läsa mer om hur dessa bör användas, läs om säljtavlan under rubriken Säljfaser här.

När man fyllt i informationen klickar man Spara.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.53.50.png

 

Ladda upp fil
Om du vill bifoga en fil gällande en affärsmöjlighet kan du göra detta med hjälp av knappen Ladda upp fil längst ned till vänster.

Ladda_upp_fil.png

Dokumentet hittar man då inte bara på affärsmöjligheten utan även på kundkortet för det företag affärsmöjligheten gäller.

Fil.png

 

Skapa offert eller annat dokument
I Fortnox CRM skapar man offerter när som helst under säljprocessen med en mycket anpassningsbar och flexibel dokumentmall som använder sig av smarta taggar. Direkt från affärsmöjligheten kan du t.ex. ladda ned en offert med all relevant information för att skicka den med e-post till din kund.

Med hjälp av de smarta taggarna som din dokumentmall innehåller fylls offerten i automatiskt, t.ex. med vilken kund det är och vilka produkter till vilket pris som du offererar. När du tar ut dokumentet kan du fortfarande redigera det om du vill göra några sista ändringar. 

Offertdok.png

 

Offertmall

För att kunna ta ut en offert behöver du först välja hur din dokumentmall skall vara utformad. Du som är administratör gör detta genom att klicka på CRM-inställningar uppe till höger och går in på  Dokumentmallar. Där väljer du ladda ner Offertmall så har du något att utgå från.

Ladda_ner_offertmall.png

Mallen som laddas ned är alltså ett .doc-dokument med fritext i kombination med smarta dokumentmall-taggar som hämtar in innehåll från affärsmöjligheten, kundkortet, etc. Du behöver nu öppna mallen och anpassa den generellt för ditt företag. Det kan man göra med t.ex. MS Office eller LibreOffice, den sistnämnda är en OpenSource-produkt som är gratis att in­stallera och använda. Tyvärr fungerar det inte med t.ex. Google Docs eller att redigera direkt med en enklare textredigerare. Vid redigering av mallen, var noga med att byta ut all generell text, t.ex. företagsnamnet Testbolaget mot namnet för ditt bolag. 

Om du skulle vilja lägga till fler dokumentmall-taggar så hittar du vilka som finns tillgängliga under Visa lista med tillgängliga taggar. Alla taggar är utformade på samma sätt, t.ex. får man kundens namn genom att använda taggen «Cl_Name». 

Dokumenttaggar.png

 

När redigering av offertmallen är klar skall den sparas i .doc-formatet och laddas upp i Fortnox CRM. Klicka på Ny mall så får du upp fönstret där du laddar upp filen, där döper du också mallen och väljer Försäljning för att mallen skall kunna användas på just affärsmöjligheter.

Ladda_upp_ny_mall.png

Vill du ha flera offertmallar, t.ex. med andra villkor eller hälsningar, så kan du alltså enkelt göra en kopia och ladda upp den nya mallen under Försäljning med ett annat namn. 

 

Avsluta som vunnen försäljning
När en affärsmöjlighet avslutats som vunnen dvs. 100% blir det en försäljning med en faktura i Fortnox Fakturering eller en order i Fortnox Order & Offert. Har du båda dessa Fortnox program ställer du in vilken du vill använda dig av för avslutad försäljning. På en försäljningen i Fortnox CRM får du sedan uppdaterad information om fakturan eller ordern, t.ex. när fakturan betalts. För att läsa mer om hur försäljningen fungerar, klicka här