Fortnox Användarstöd

Skapa affärsmöjlighet

En affärsmöjlighet är en potentiell försäljning, innan den är vunnen. Genom att skapa upp den som en affärsmöjlighet syns det hur den bidrar till kommande försäljning i olika säljfaser och det möjliggörs att samarbeta kring den. Från affärsmöjligheten kan en offert skapas med antingen Fortnox Offert & Order eller med dokumentmallen för offert.


Lägga till affärsmöjlighet

Vill du skapa en affärsmöjlighet baserat på en en befintlig affärsmöjlighet eller försäljning går du först in på den befintliga och klickar på Skapa kopia.

Skapa_kopia.png

För att skapa en helt ny affärsmöjlighet kan du använda plustecknet till vänster i bild och välja affärsmöjlighet:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.42.01.png


Från Säljtavlan kan den läggas till genom att klicka på den oranga knappen uppe till höger:

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.44.03.png


Från kundkortet läggs affärsmöjligheten till genom att klicka på det oranga plustecknet uppe till höger. Då knyts dessutom affärsmöjligheten till den kund man utgick från.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.46.10.png


Fylla i affärsmöjlighet
Efter att en affärsmöjlighet har lagts till öppnas den upp i redigeringsläge och man behöver fylla i information. För en redan sparad affärsmöjlighet ändrar man den istället genom att leta upp den, öppna affärsmöjligheten och klicka Redigera. Förslagsvis kan man söka fram företaget i fråga, och öppna affärsmöjligheten från kundkortet. 

Här anger du också vilka produkter som skall säljas och får då upp ett pris på orderraden, klicka här för att läsa mer om produkter och priser.

De faser som går att välja vid skapandet utav en affärsmöjlighet är:

  • Pausad - 5%
  • Påbörjad - 25%
  • Erbjuden - 50%
  • Överenskommen - 90%
  • Vunnen 100%
  • Förlorad 0%

För att läsa mer om hur dessa bör användas, läs om säljtavlan under rubriken Säljfaser här.

När man fyllt i informationen klickar man Spara.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._16.53.50.png

 

Ladda upp fil
Om du vill bifoga en fil gällande en affärsmöjlighet kan du göra detta med hjälp av knappen Ladda upp fil längst ned till vänster.

Ladda_upp_fil.png

Dokumentet hittar man då inte bara på affärsmöjligheten utan även på kundkortet för det företag affärsmöjligheten gäller.

Fil.png

 

Skapa offert

Offerter kan antingen skapas för att skickas med Fortnox Offert & Order eller med dokumentmallen för offert.

Du kan välja att synka Fortnox CRM med Fortnox Offert & Order under CRM-inställningar - Appar - Fortnox - Program för försäljning. Då skapas det från affärsmöjligheten i CRM automatiskt upp ej skickade offerter under menyvalet Offerter. Det sker när affärsmöjligheten sätts till fas Erbjuden 50%, antingen inne på affärsmöjligheten eller med drag and drop i Säljtavlan. Informationen från affärsmöjligheten används på offerten, som du sedan kan skicka till kunden med den metod du önskar, t.ex. e-post, e-faktura eller utskriftstjänst. Likaså skapar en ny offert i Fortnox Offert & Order en affärsmöjlighet vilket ger en komplett översikt av pågående affärer. Därefter kan du skapa en order av offerten direkt från CRM genom att ändra fasen till Vunnen 100%. Då blir offerten låst och en order skapas upp med spårning till offerten.

Om du inte använder Fortnox Offert & Order eller vill skräddarsy din offert i större utsträckning kan du använda dig av de dokumentmallar som finns i Fortnox CRM. Dokumentmallarna innehåller smarta taggar som hämtar upp information från affärsmöjligheten, t.ex. vilka produkter du du vill sälja till vilket pris. Du kan skapa och ladda ned ett offertdokument när som helst under säljprocessen, sedan förfina det för att slutligen skicka det med e-post till kund. Läs mer här.

Offertdok.png

 

Avsluta som vunnen försäljning
När en affärsmöjlighet avslutats som vunnen dvs. 100% blir det en försäljning med en faktura i Fortnox Fakturering eller en order i Fortnox Order & Offert. Har du båda dessa Fortnox program ställer du in vilken du vill använda dig av för avslutad försäljning. På en försäljningen i Fortnox CRM får du sedan uppdaterad information om fakturan eller ordern, t.ex. när fakturan betalts. För att läsa mer om hur försäljningen fungerar, klicka här