Antiviruskontroll i Fortnox Arkivplats

Följ

För att din dator inte ska drabbas av virus i din dator på grund av infekterade filer som kan ha skickats in till ditt Fortnox scannas alla filer i samband med att du använder filen i Fortnox.
(Exempel på tillfällen filen används är när bildmodalen trycks fram, när en fil ska skickas på tolkning eller när export av filer sker.)

Om du skulle använda en fil som är drabbad av virus eller annan skadlig kod kommer du få ett felmeddelande och en notis som informerar om detta. Felmeddelandet och notisen ser du nedan.


Felmeddelande_viruskadad_fil.png

Notis_om_virus.png

När du använder exportfunktionen för att ladda ner alla dokument som finns i ditt Fortnox, och virusdrabbade filer skulle upptäckas kommer du få samma notis och felmeddelande som ovan. Filen/filerna kommer då inte att inkluderas i exporten.

Du kommer kunna se filnamnen på de drabbade filerna i behandlingshistoriken.

Information_i_behandlingshistoriken.png