Fortnox Användarstöd

Rapportmottagare Fortnox Lön i Kvitto & Resa

Det går att koppla Fortnox Kvitto & Resa till Fortnox Lön för att förenkla för löneadministratören så att de anställda får sina utlägg och resor utbetalda på lönen. Efter några enkla inställningar i Kvitto & Resa hamnar utläggsrapporterna först i Fortnox Lön varifrån de bokförs som vanligt.

Obs! Om du väljer att skicka vissa rapporter till Fortnox Lön och sedan byter rapportmottagare till Fortnox Bokföring kommer du behöva gå igenom inställningarna igen, då dessa inte ligger kvar eller följs åt vid bytet av rapportmottagare.

 

Ändra rapportmottagare till Fortnox Lön

För att ändra rapportmottagare till Fortnox Lön behöver du som administratör logga in i Kvitto & Resa i webbläsaren (ej i appen). Gå till Inställningar i vänstermenyn. 


Rapportmottagare-a_ndra.jpg

När du klickar på pennan öppnas en ny ruta upp, där du väljer Fortnox Lön.

Va_lj-rapportmottagare.jpg

 

Dubbla rapportmottagare

Du kan även arbeta med dubbla rapportmottagare, exempelvis om du vill skicka utlägg som hör till företagskortet till bokföringen, men resterande utlägg till ditt löneprogram. För att lägga till ännu en rapportmottagare klickar du på plustecknet vid Rapportmottagare. 

Rapportmottagare-plus.jpg

Läs mer här:  Dubbla rapportmottagare i Kvitto & Resa

 

Importera lönearter 

För att importera lönearter från Fortnox Lön klickar du på Lönearter under Utläggskoder och Lönearter.

Löneart för moms väljer du när mallen är importerad, du ska använda lönearten Moms - Debiterad ingående moms

lo_nearter-kvitto-resa.jpg

 

Klicka på Importera från mall, och välj Fortnox Lön.


Va_ljmall.jpg

 

Kontrollera Utläggstyper

När du valt mallen för Fortnox Lön läggs de vanligaste utläggskoderna upp per automatik. Nu bör du kontrollera och gå igenom utläggskoder i inställningarna för att säkerställa att alla som ni vill använda finns med. 

Utla_ggskategorier.jpg

utla_ggstyper-kopplade-lo_nearter.jpg

Om det saknas några utläggstyper läggs dessa upp i Fortnox Lön, under Inställningar - Lön - Utlägg.

Utla_ggskoder_i_Lo_n.png

När dessa Utläggstyper lagts upp i Fortnox Lön måste du därefter hämta dem till Fortnox Kvitto & Resa. Det gör du under pennan vid rapportmottagaren, genom att klicka på Hämta senaste data från Fortnox. Detta för att ändringar i Fortnox enbart synkas över till Kvitto & Resa, som i grunden är en integration, en gång per natt.

Ha_mtasenastedata.png

Koppla anställningsnummer till användare

Det sista du behöver göra är att koppla rätt anställningsnummer till rätt användare så att rapporten kopplas till rätt anställds lön. Klicka på användare i vänstermenyn och se till att rätt anställningsnummer läggs in på respektive användare. 

Anv_anstnr.jpg


När kopplingen är gjord och du har gått igenom inställningarna i Fortnox Kvitto & Resa kan du börja skicka rapporter till Fortnox Lön.

Här kan du läsa mer om hur du gör i Fortnox Lön när rapporter inkommer från Fortnox Kvitto & Resa: 
Hantera lönekörning med rapporter från Fortnox Kvitto & Resa