Inställningar för att koppla Kvitto & Resa till Fortnox Lön

 

Nu är det möjligt att koppla Fortnox Kvitto & Resa till Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus för att förenkla för löneadministratören så att de anställda får sina utlägg och resor utbetalda på lönen. Efter några enkla inställningar i Kvitto & Resa hamnar utläggsrapporterna först i Fortnox Lön varifrån de bokförs som vanligt:

  • Ändra rapportmottagare till Fortnox Lön
  • Kontrollera Utläggstyper
  • Koppla anställningsnummer till användare

Du kan i dagsläget inte välja att ha både Fortnox Bokföring och Fortnox Lön som rapportmottagare på samma gång. Ni som har kopplade företagskort inom er organisation bör därför invänta dubbla rapportmottagare som kommer att möjliggöra att vara kopplad mot båda samtidigt.


Obs! Om du väljer att skicka vissa rapporter till Fortnox Lön och sedan byter rapportmottagare till Fortnox Bokföring kommer du behöva gå igenom inställningarna igen, då dessa inte ligger kvar eller följs åt vid bytet av rapportmottagare.

 

Ändra rapportmottagare till Fortnox Lön

Först behöver du som administratör av Fortnox Kvitto & Resa ändra rapportmottagare för de godkända utläggsrapporterna. Detta görs i webbgränssnittet under inställningar i vänstermenyn. 

Insta_llningarKoRmott.jpg

När du klickar på pennan öppnas en ny dialog upp där du väljer Fortnox Lön.

Va_lj_rapportmottagare.png
I nästa dialogruta väljer du Fortnox Lön som mall, klickar dig vidare och bekräftar bytet av mottagartyp. 

Va_lj_mall.png
Bekra_fta.png

Kontrollera Utläggstyper

När du valt mallen för Fortnox Lön läggs de vanligaste utläggskoderna upp per automatik. Nu bör du kontrollera och gå igenom utläggskoder i inställningarna för att säkerställa att alla som ni vill använda finns med. 

Utla_ggskat.jpg

Vanliga_utla_gg_-_med_lo_nearter_kopplade.png

Om det saknas några utläggstyper läggs dessa upp i Fortnox Lön, under inställningar och Utlägg.

Utla_ggskoder_i_Lo_n.png

När dessa Utläggstyper lagts upp i Fortnox Lön måste du därefter hämta dem till Fortnox Kvitto & Resa. Det gör du under pennan vid rapportmottagaren, genom att klicka på Hämta senaste data från Fortnox.

Ha_mtasenastedata.png

Koppla anställningsnummer till användare

Det sista du behöver göra är att koppla rätt anställningsnummer till rätt användare så att rapporten kopplas till rätt anställds lön. Klicka på användare i vänstermenyn och se till att rätt anställningsnummer läggs in på respektive användare. 

Anv_anstnr.jpg


När kopplingen är gjord och du har gått igenom inställningarna i Fortnox Kvitto & Resa kan du således skicka rapporter till Fortnox Lön/Fortnox Lön Plus.

För att läsa mer om hur du hanterar det i Fortnox Lön/Fortnox Lön Plus när rapporter inkommer från Fortnox Kvitto & Resa, klicka här.