Fortnox Användarstöd

Arbetstidsförkortning - Arbetstidskonto

Arbetstidsförkortning och Arbetstidskonto hjälper dig att hålla reda på hur många timmar som den anställde har att ta ut i ledig tid och enkelt kunna betala ut intjänat belopp i kronor till den anställde via löneutbetalningen. Genom att manuellt registrera intjänade timmar eller kronor på de anställda i personregistret och därefter registrera de olika händelserna i Kalendariumet har du alltid ett aktuellt saldo.
Arbetstidsförkortningen hanteras i timmar och arbetstidskontot hanteras i kronor.

 

Inställningar

För att aktivera och göra dina inställningar för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto klickar du på kugghjulet längst upp till höger i programmet, väljer Lön och sedan Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto.


01.png


Här styr du om arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto ska vara aktiv och om det ackumulerade värdet ska visas på lönebeskedet.

 

Inställning på den anställde

Under Register - Personal på fliken Anställning på respektive anställd ställer du in vilka av de anställda som har arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto i fältet Arbetstidsuppräkning.


02.png


På fliken Ingående saldo kan du vid årets början lägga in ett ingående värde. Årets förändring visar förändringen under det aktuella löneåret. Aktuellt saldo tar hänsyn till ingående värdet och årets förändring.


03.png

Kalendarium

Vid uttag av arbetstidsförkortning i ledig tid registrerar du arbetstidsförkortning som frånvaro.04.png

Under Övrigt hittar du lönearter för både arbetstidskonto och arbetstidsförkortning där du kan registrera ingående balansen, räkna upp saldot och göra uttag i pengar.05.png

Obs! Beroende på vilken arbetstidsuppräkning som är vald så kommer endast de lönearter som tillhör denna arbetstidsuppräkning att visas och vara möjliga att använda. Övriga döljs.