Nyheter September 2018

Fortnox Lön

Arbetstidsförkortning och arbetskonto
Nu har du möjlighet att hantera Arbetstidsförkortning och Arbetstidskonto i Fortnox Lön. Arbetstidsförkortning och Arbetstidskonto hjälper dig att hålla reda på hur många timmar som den anställde har att ta ut i ledig tid och enkelt kunna betala ut intjänat belopp i kronor till den anställde via löneutbetalningen. Genom att manuellt registrera intjänade timmar eller kronor på de anställda i personregistret och därefter registrera de olika händelserna i Kalendariet har du alltid ett aktuellt saldo. Arbetstidsförkortningen hanteras i timmar och arbetstidskontot hanteras i kronor. Vill du läsa mer om arbetstidsförkortning och arbetstidskonto, klicka här.

image3.png


Koppling från Fortnox Lön till Fortnox Kvitto & Resa
Nu är det möjligt att koppla Fortnox Lön till Fortnox Kvitto & Resa för att ytterligare förenkla för de anställda och för löneadministratören. Genom att gå igenom inställningar i Fortnox Kvitto & Resa kan rapporter skickas till Fortnox Lön som då automatiskt skickar med en bild över den rapport som är skapad. Denna bild kan man som användare se på registreringen i kalendariet. 


Ska_rmavbild_2018-08-07_kl__16_03_39.jpg

Ska_rmavbild_2018-08-07_kl__16_03_54.jpg

När lönekörningen bokförs kopplas bilden automatiskt till verifikationen som skapas för lönekörningen. 

Vill du läsa mer om hur du hanterar rapporterna i Fortnox Lön, klicka här.

Om du vill att rapporterna ska gå till Fortnox Lön behöver du göra följande inställningar i Kvitto & Resa

  • Ändra rapportmottagare till Fortnox Lön
  • Kontrollera Utläggstyper
  • Koppla anställningsnummer till användare

Vill du läsa mer om hur du gör inställningarna i Fortnox Kvitto & Resa, klicka här.


Collectum och Fora
För att samla allt som berör rapportering har nu Collectum och Fora flyttat i Personalregistret från fliken Anställning till fliken Rapportering.

Collectum_och_Fora_pa__ny_flik.png
Fortnox Bokföring

Behandla betalfiler utökas och visar beloppet som ska betalas
Att kunna betala dina leverantörsfakturor genom att skicka dina betalningar direkt från Fortnox till din internetbank alternativt att skapa betalfiler som du manuellt laddar upp på din internetbank blir alltmer viktigt för att effektivisera företagets betalningsprocesser. I Fortnox har vi nu förenklat möjligheten att få en överblick om vilka summor som skickats med i betalningen till banken.

När du klickar på "Behandla betalfiler" kommer du se den nya kolumnen "Betalning", vilket gör att du tydligt kan se om betalningen som skickats avser hela eller en del av fakturans totala belopp.Kontroll på kontonummer och clearingnummer i leverantörsregistret
För att betalningarna ska genomföras så enkelt och smidigt som möjligt är det viktigt att rätt betaluppgifter finns på dina leverantörer. Fortnox gör därför numera en kontroll på de kontonummer och clearingnummer som läggs in i leverantörsregistret och säkerställer att det som läggs in är korrekt.
Fortnox Arkivplats

Behörighetsnivåer och rättigheter till mappar i Fortnox Arkivplats
För att förbättra och säkerställa god hantering av personuppgifter enligt GDPR har du nu möjlighet att ställa in ytterligare nivåer av behörigheter/rättigheter på egna skapade mappar i Arkivplatsen. Har du mappar som innehåller personuppgifter som inte alla med licens på Arkivplats ska få se eller ha behörighet till kan du nu ställa in så att den användaren inte ser den eller de aktuella mapparna. Det gör du genom att i administrera användare bocka ur både läs-och skrivrättigheter på den eller de specifika mapparna för den aktuella användaren.

2._Beho_righeter_ra_ttigheter_i_Arkivplats.png