Fortnox Användarstöd

Säljtavlan och säljfaser

I Fortnox CRM finns det en inbyggd säljprocess som du kan använda för att hjälpa företaget att nå i hamn med affärerna. Säljprocessens faser visualiseras effektivt i en gemensam bild, säljtavlan.

 

Säljtavlan

Fliken Säljtavlan samlar ihop och ger en överblick över vilka affärer som olika användare har i sin säljtratt, alltså sin pipeline. Med färgkodningar indikeras status och behov av åtgärder såsom säljdrivande aktiviteter och korten beskriver översiktligt vad möjligheten innehåller. Totalen per säljfas åskådliggörs och du kan över tid lära dig att styra vilka säljåtgärder som bör sättas in när. Därför kan säljtavlan vara användbar att utgå från vid exempelvis planeringsmöten.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.51.35.png

Uppe i högra hörnet väljer du vilken eller vilka användares affärsmöjligheter som skall åskådliggöras i säljtavlan, du kan också välja att se den för hela företaget.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.16.57.png

 

Säljfaser

Affärsmöjligheterna i 5 faser samt förstamöten används som kolumner i säljtavlan för att överblicka pågående försäljningsprocesser. Självklart behöver du inte använda alla faserna, förhoppningsvis kan affären löpa på snabbare än så. Följande faser finns att tillgå där procenttalet inom parentes visar den uppskattade sannolikheten för att avsluta i en vunnen affär:

  • Pausad (5%) - I denna Fallback-fas läggs affärsmöjligheter som inte gått vidare mot vunnen affär. Genom att sätta affärsmöjligheten till fallback kan du här hålla en backlog på företag och kontakter som du bearbetat men där det inte finns ett tydligt nästa steg. 
  • Förstamöte (möten) - I denna fas hamnar automatiskt möten som är klassade som förstamöte eftersom dessa bör ligga till grund för nya affärsmöjligheter. Notera att endast möten där datumet inte har passerat syns, när mötesdagen har varit slutar det att visas. Drar du förstamöten till en annan fas i säljtavlan så skapas en affärsmöjlighet utifrån mötet.
  • Påbörjad (25%) - Första steget i säljprocessen (Prospect 1), kunden är intresserad av att göra en affär. 
  • Erbjuden (50%) - Andra steget i säljprocessen (Prospect 2), här erbjuds produkten eller tjänsten till rätt beslutsfattare och affären konkretiseras. Det finns ett tydligt nästa steg för att nå en överenskommelse.
  • Överenskommen (90%) - Du har nått en muntlig överenskommelse med kunden men avtal har ännu inte ingåtts.
  • Vunnen (100%) - Försäljningen har avtalats och säljprocessen är därmed avslutad. När affären sätts till vunnen skapas fakturan eller ordern upp.

 

Färgkodning i Säljtavlan

Beroende på vad som ligger inlagt eller är genomfört på den aktuella affärsmöjligheten så kommer den att presenteras med olika färgkodningar i säljtavlan. De olika färgkoderna i tavlan representerar enligt följande:

Gul: Möte, innebär bara att det finns ett förstamöte.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.04.22.png


Röd: Försenad, antingen har planerat slutförandedatum för hela affärsmöjligheten eller för en planerad aktivitet passerat.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.05.33.png


Grå: Oplanerad, det finns ingen planerad aktivitet på affärsmöjligheten.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.04.40.png


Blå:
 Planerad, det finns minst en planerad aktivitet på affärsmöjligheten.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.05.19.png


Grön: Vunnen, affären är avslutad.

Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.05.49.png


I säljtavlan kan du flytta dina affärsmöjligheter mellan de olika säljfaserna genom att dra och släppa dem till den fas du vill att den ska hamna i. 

Du kan också skapa en ny affärsmöjlighet genom att klicka på den oranga knappen uppe i högra hörnet. 


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.51.35.png

 

Överblick mot försäljningsbudget

Under fliken Säljtavlan har du också möjlighet att jämföra försäljningen mot en försäljningsbudget.

Obs! Detta är en budget baserat på aktivitetsmål och försäljningsmål i Fortnox CRM, ej att förväxlas med budgeten i Fortnox Bokföring.
Här kan du läsa mer om hur du sätter en försäljningsbudget i Fortnox CRM: Mål och budget

För att se utfall mot försäljningsbudgeten klickar du på den gröna ikonen längst uppe i säljtavlans högra hörn.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._09.51.35.png


Då fälls grafer som visar utfallet av försäljningen ut. Den översta grafen visar den aktuella månaden, den mittersta grafen aktuellt kvartal och grafen längst ner aktuellt år.


Ska_rmavbild_2018-03-15_kl._10.28.34.png

 

 

Film: Vinn fler affärer med säljtavlan i Fortnox CRM