Uppgradera till nya Fortnox Byråpartner

Följ

För att ni som redovisnings- eller revisionsbyrå skall kunna arbeta så effektivt som möjligt tillsammans med era kunder i Fortnox behöver ni uppgradera till nya Fortnox Byråpartner med Digital byrå. 

 

Nya erbjudandet Fortnox Byråpartner med Digital byrå
I nya Fortnox Byråpartner ingår förutom vårt marknadsledande byråstöd Digital byrå nu även Lön Plus. Sedan tidigare ingår även Bokföring, Fakturering, Offert & Order och Anläggningsregister, med obegränsat antal klienter till varje konsult. I Digital Byrå kommer du bland annat kunna kommunicera med din klient och dela material, utan att kunden behöver köpa till licenser. Kunden kommer kunna följa företagets utveckling i översiktliga grafer direkt i Fortnox App, där även kundens anställda kan ta del av sina lönebesked.

Uppgraderar gör du som är systemadministratör för er byrå genom att klicka dig igenom vår uppgraderingsdialog. Efter uppgraderingen och under pågående fakturaperiod behåller du ditt nuvarande pris. Därefter är priset för Byråpartner med Digital byrå 199:- per användare, dvs. samma som Klienthanteraren och Digital byrå tillsammans idag.

Lön Plus ingår
För dig som har Byråpartner Lön idag så sägs denna upp eftersom Lön Plus ingår i nya Fortnox Byråpartner. Har du en licens för Lön eller Lön Plus kostar ett lönebesked fortsatt bara 9:-. Använder du som är konsult Lön Plus i nya Byråpartner-erbjudandet utan en lönelicens kostar ett lönebesked 15:-. För dig som tidigare haft Byråpartner Lön utan en licens för Lön eller Lön Plus kostar ett lönebesked fortsatt 9:- under innevarande faktureringsperiod. 

 

Uppgradera och sätt igång med Digital byrå
När det är dags att uppgradera kommer en uppgraderingsdialog dyka upp när ni på byrån öppnar Klienthanteraren eller Digital byrå. Från det att uppgraderingsdialogen dyker upp har du 30 dagar på dig att genomföra den. Du behöver inte göra några särskilda åtgärder för att kunna komma igång, och eftersom Digital byrå innehåller alla verktyg som finns i Klienthanteraren kan du direkt börja arbeta på samma sätt som du gjort tidigare. Men för att jobba mest effektivt i Fortnox bör du investera några minuter i att optimera ert samarbete med era kunder. I Digital byrå kan du enkelt lägga upp era kunder som användare så kan de logga in, till exempel med BankID.

När du godkänner det sista steget i dialogen kommer du och dina kollegor att loggas ut från byråstödet men kan direkt logga in igen. Om ni samtidigt arbetar inne på en klient avbryts inte det arbetet.

Bekra_fta.png

När du loggar in igen har dina gamla licenser bytts ut mot nya för Digital Byrå. Tilldelningen av licenser till användarna liksom de rättigheter som varit uppsatta följer också automatiskt med. Som vanligt hittar du din nya tilldelning av licenser under Administrera användare i Fortnox. 


Tilldelade_licenser.png

 

Ra_ttigheter.png

Har du sedan tidigare haft en blandning av licenser för Klienthanteraren och Digital byrå kommer  du nu endast att ha licenser för Digital byrå. Du får då lika många licenser i Digital byrå som för den du tidigare hade flest av.

Tilläggsbeställning och uppsägning av licenser
Du kan efter migreringen när som helst gå in under Administrera Användare i Fortnox och lägga till eller säga upp licenser, till exempel om uppdateringen gjort att licenserna inte längre skulle räcka till. Har du en pågående uppsägning av någon av licenserna Digital byrå eller Klienthanteraren så kan uppsägningen av den ena licensen komma att justeras när du uppgraderar. Har du till exempel en aktiv licens av Digital byrå och två licenser under uppsägning av Klienthanteraren kommer du efter uppgraderingen endast ha en licens av Klienthanteraren under uppsägning. Detta då den andra Klienthanteraren licensen nyttjas till en ny licens av nya Byråpartner Digital byrå.

A_ndra_licenser.png