Tjänsteavtal & Integritetspolicy

När en uppdatering eller förändring sker gällande avtal och/eller policy är det viktigt för oss att ni som kund informeras om detta och har chans att läsa igenom vad som förändras.

 

Tjänsteavtal

Vid inloggning kommer du först komma till en sida för tjänsteavtal. Tjänsteavtalet behöver godkännas av systemadministratören på ert företag. Avtalet i sin helhet kan du läsa här. Vi kommer informera er systemadministratör 30 dagar innan en ny version av avtalet börjar gälla.


Tja_nsteavtal.png

En användare som inte är systemadministratör kommer mötas av en sida med information om att tjänsteavtalet behöver godkännas av en systemadministratör. Användaren kan under en övergångsperiod klicka på fortsätt för att komma förbi informationssidan och fortsätta arbeta i programmet.Tja_nsteavtal_ej_stoppande.png

Om systemadministratören inte godkänner tjänsteavtalet innan den 28:e mars 2018, kommer övriga användare inte att kunna arbeta vidare i programmet. Vid inloggning kommer övriga användare mötas utav nedanstående informationssida.Tja_nsteavtal_stoppande.png

 

Obs!Tjänsteavtalet kommer inte visas för kunder som är anslutna till Fortnox via en byrå eller annan partner som äger ett centralt avtal gentemot Fortnox.Integritetspolicy

Alla användare kommer få en sida med information om Fortnox integritetspolicy. På den sidan finns en länk för att läsa hela integritetspolicyn. Vi rekommenderar att du läser igenom policyn innan du klickar på fortsätt. Integritetspolicyns syfte är att beskriva hur Fortnox behandlar personuppgifter i våra tjänster, du kan läsa hela policyn här. Sidan som visas i programmet ner ut enligt nedan bild.


integritetspolicy.png