Påminnelseprofiler i Fortnox Finans

Det finns olika påminnelseprofiler som du kan använda dig av när det gäller påminnelseservice via Fortnox Finans. Här nedan finner du de olika tillgängliga påminnelseprofiler som du kan använda dig av. För att göra ett aktivt val av någon av nedanstående påminnelseprofiler behöver du ta kontakt med Fortnox Finans via finans@fortnox.se
Det tar ungefär en dag innan den valda profilen blir aktiv. Alla öppna fakturor går då över till den valda profilen.

NOXBASIC
* Detta är standard påminnelsehanteringen via Fortnox Finans
* Kostnad 7,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2  
Påminnelse +7 60 kr + ränta
Inkassokrav +14 180 kr + ränta
Kreditbedömning +30  NOX1
* Påminnelsehantering med 10 dagar till första påminnelsen och därefter 10 dagar till inkassokravet.
* Kostnad 9,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2  
Påminnelse +10 60 kr + ränta
Inkassokrav +21 180 kr + ränta
Kreditbedömning +37  NOX3
* Processen stannar efter att inkassokravet har skickats ut. 
* Pris 12,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2  
Påminnelse +10 60 kr + ränta
Inkassokrav +21 180 kr + räntaNOX5
* Påminnelsehanteringen stannar vid påminnelse, går inte vidare till inkassokrav.
* 7 dagar till första påminnelsen
* Pris 14,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2 0
Påminnelse +7 60 kr + ränta

 

NOX6
* Påminnelsehanteringen stannar vid påminnelse, går inte vidare till inkassokrav.
* 10 dagar till första påminnelsen
* Pris 16,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2 0
Påminnelse +10 60 kr + ränta

 

NOX10
* För föreningar eller företag som förmedlar frivilliga anslutningstjänster
* Ingen avgift läggs på
* 19 kr per faktura
* Ingen avgift vid återkallelse

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2 0
Påminnelse 1 +10 0
Påminnelse 2 +10 0NOX13
* Extra lång kravprocess
* 31 dagar till inkassokravet skickas ut
* Pris 17,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +3 0
Påminnelse 1 +10 0
Påminnelse 2 +21 60 kr + ränta
Inkassokrav +31 180 kr + ränta
Kreditbedömning +48 0