Påminnelseprofiler i Fortnox Finans

Följ

Det finns olika påminnelseprofiler som du kan använda dig av när det gäller påminnelseservice via Fortnox Finans. Här nedan finner du de olika tillgängliga påminnelseprofiler som du kan använda dig av. För att göra ett aktivt val av någon av nedanstående påminnelseprofiler behöver du ta kontakt med Fortnox Finans via finans@fortnox.se
Det tar ungefär en dag innan den valda profilen blir aktiv. Alla öppna fakturor går då över till den valda profilen.

NOXBASIC
* Detta är standard påminnelsehanteringen via Fortnox Finans
* Kostnad 7,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2  
Påminnelse +7 60 + ränta
Inkassokrav +14 180 + ränta
Kreditbedömning +30  NOX1
* Påminnelsehantering med 10 dagar till första påminnelsen och därefter 10 dagar till inkassokravet.
* Kostnad 9,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2  
Påminnelse +10 60 + ränta
Inkassokrav +21 180 + ränta
Kreditbedömning +37  NOX3
* Processen stannar vid inkassokravet har skickats ut
* Pris 9,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2  
Påminnelse +10 60 + ränta
Inkassokrav +21 180 + räntaNOX5
* Påminnelsehanteringen stannar vid påminnelse
* 7 dagar till första påminnelsen
* 14,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2 0
Påminnelse +7 60 + räntaNOX10
* Denna profil är till för föreningar
* Ingen avgift läggs på
* 19 kr per faktura
* Ingen avgift vid återkallelse

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +2 0
Påminnelse 1 +10 0
Påminnelse 2 +10 0NOX13
* Förlängd profil
* 31 dagar till inkassokravet skickas ut
* Pris 14,90 kr per skickad faktura.

Händelse Datum efter förfallodatum Avgift för gäldenär
Betalningsuppmaning +3 0
Påminnelse 1 +10 0
Påminnelse 2 +21 60 + ränta
Inkassokrav +31 180 + ränta
Kreditbedömning +48 0