Registrera representation i Kvitto & Resa

Följ

Registrera representationsutlägg
Med Fortnox Kvitto & Resa kan du när och var som helt registrera dina utlägg, direkt i appen som du kan ladda ner på App Store eller Google Play. Redovisa på en gång enkelt din representation så att alla krångliga regler som finns uppfylls, innan du glömt detaljerna. Registrera intern eller extern representation i Fortnox Kvitto & Resa appen gör du på följande sätt:

• Klicka på plustecknet på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.
• Välj utläggskategori längst ner i listan under Representation beroende på om det är intern eller extern representation.
• Fota ditt kvitto.
• Fyll sedan i information om utlägget. Här behöver du ange vilken typ av representation, Middag, Lunch, Enklare förtäring, fika etc eller Annat. Fyll i om det ingick starksprit, vin eller starköl i representationen då där gäller andra regler. Mycket viktigt att ange vilka som deltog med både namn på kontakten och vilket företag det gällde. Till sist har du en möjlighet att lägga till en bilaga, utöver det avlästa kvittot, som kopplas till representationen. 
• Avsluta med att klicka på spara.


8-Representation.png

Skillnaden mellan Intern och Extern representation

Reglerna kring representation är krångliga men om du bara särskiljer mellan intern och extern hjälper dig Kvitto & Resa att göra rätt.

Intern representation - Hit räknas i förmånssammanhang enligt Skatteverket personalvård där företaget betalar kostnaderna för anställdas deltagande. T.ex. används detta vid personalfester, informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser etc.

Extern representation - Hit räknas omkostnader som uppstår när företaget bjuder utomstående, t.ex. kunder eller leverantörer. Enligt Skatteverket bör då krävas att representationen ingår som ett led i ”affärsförhandlingar”.


Fortnox Kvitto & Resa utför alla beräkningar på representationer utifrån Skatteverkets regler.
Vill du läsa mer om Skatteverkets information om Representationer, klicka här.