Registrera representation i Kvitto & Resa

Registrera representationsutlägg
Med Fortnox Kvitto & Resa kan du när och var som helt registrera dina utlägg, direkt i appen. Redovisa enkelt din representation så att alla krångliga regler uppfylls, innan du glömt detaljerna.

Registrera intern eller extern representation i appen Fortnox Kvitto & Resa gör du på följande sätt:

• Klicka på plustecknet på sidan Översikt och välj Nytt utlägg.
• Välj utläggskategori längst ner i listan under Representation beroende på om det är intern eller extern representation.
• Fota ditt kvitto.
• Fyll sedan i information om utlägget. Här behöver du ange vilken typ av representation, Middag, Lunch, Enklare förtäring, fika etc eller Annat. Det är mycket viktigt att ange vilka som deltagit, med både namn på deltagaren och vilket företag hen representerade. Till sist har du en möjlighet att lägga till en bilaga, utöver det avlästa kvittot, som kopplas till representationen. 
• Avsluta med att klicka på spara.


Ext_repres.jpg

Ext_repres_2.jpg

Skillnaden mellan Intern och Extern representation

Reglerna kring representation är krångliga, men om du bara särskiljer intern och extern representation hjälper dig Kvitto & Resa att göra rätt.

Intern representation - Hit räknas i förmånssammanhang enligt Skatteverket personalvård där företaget betalar kostnaderna för anställdas deltagande. T.ex. används detta vid personalfester, informationsmöten, interna kurser, planeringskonferenser etc.

Extern representation - Hit räknas omkostnader som uppstår när företaget bjuder utomstående, t.ex. kunder eller leverantörer. Enligt Skatteverket bör då krävas att representationen ingår som ett led i ”affärsförhandlingar”.


Fortnox Kvitto & Resa utför alla beräkningar på representationer utifrån Skatteverkets regler.
Vill du läsa mer om Skatteverkets information om Representationer, klicka här.