Nyheter Februari 2018

Följ

Övergripande Fortnoxförändringar

Möjlighet till fler bankkonton i bankkontoregistret
För att kunna stödja betalningar och transaktioner till och från Fortnox för dig mer mer än ett bankkonto finns det nu i Fortnox möjlighet att lägga till fler bankkonton under register Bankkonton. Du kan ha automatisk bankkoppling för flera bankkonton samtidigt och få information om vilket bankkonto banktransaktionen som registrerats automatiskt gäller. Du kan även stämma av de olika kontoutdragen mot olika bokföringskonton samt välja vilket bankkonto en utbetalning skall göras ifrån.

När du lagt upp flera bankkonton har du nu även möjlighet att välja vilket bankkonto som skall vara förvalt för respektive betalflöde som du kan administrera i Fortnox:

* Det bankkonto som du vill betala dina leverantörsfakturor med genom att skicka eller skapa betalfil väljer du som huvudkonto
* Det bankkonto som skall användas till dina offert-, order- och fakturamallar väljer du som konto för kundfaktura
* Det bankkonto som skall användas vid löneutbetalningar väljer du som konto för lön.
* Det bankkonto som skall användas för medgivanden och betalningsuppdrag väljer du som konto för autogiro 

3.23_-_Fler_bankkonton.jpg
Vill du läsa mer om Bankkontoregistret i Fortnox, klicka här.


Anslutna bankkonton för Handelsbanken skapas upp automatiskt
När en automatisk bankkoppling har anslutits hos Handelsbanken skapas de bankkonton som du beställt tjänsten Bankintegration för upp automatiskt i Fortnox. Ditt IBAN, BIC, Bankgiro och bank Handelsbanken ställs in automatiskt och bankkopplingen slås på för de betalflöden du är igång med att administrera i Fortnox. När så sker informeras du om detta genom en programnotis och kan gå in under bankkonton och justera bankkopplingarna.

För att läsa mer om bankkopplingen med Handelsbanken, klicka här
Fortnox Bokföring

Automatiskt skapande av räkenskapsår
För att automatisera och förenkla ytterligare skapar nu Fortnox upp ett nytt räkenskapsår automatiskt. En månad innan nya året infaller skapas det med automatik upp ett nytt räkenskapsår med samma kontoplan som tidigare år. Det är en inställning i programmet och kommer per default att vara påslagen, men går att ändra.

Ska_rmavbild_2018-02-15_kl._12.35.53.png

Möjlighet att radera ej matchade röda poster i in- och utbetalningar
Ett nytt verktyg i Inbetalningar och Utbetalningar har lagts till med vilket du snabbt och enkelt kan ta bort eventuella röda ej matchade transaktioner. Detta för att lätt kunna att ta bort transaktioner som inte är relaterade till kundfakturor och leverantörsfakturor, t.ex. kontoöverföringar för löneposter.


3.23_-_Ta_bort_ej_matchade_poster_in_och_utbetalningar.png

Förbättring i att se vilken status en inbjuden leverantör till e-faktura har
Statusen för e-faktura kopplingen med en inbjuden leverantör har förbättrats och blivit mer tydlig så att du enklare skall kunna använda dig av att ta emot leverantörsfakturor på det effektivaste sättet.

* När du bjudit in en leverantör visas statusen "inbjudan är skickad" i leverantörsregistret
* När vår underleverantör/samarbetspartner (Crediflow) svarar att kopplingen är klar byts statusen till "Kopplingen är aktiv"
* Om kopplingen misslyckats, till exempel om leverantören avvisat inbjudan tas kopplingen bort automatiskt. 

3.23_-_Visa_status_e-fakturakoppling.png


Nytt filter i utökad sökning på leverantörsfakturalistan för atteststatus

Under utökad sökning i listan över leverantörsfakturor finns det ett nytt filter för atteststatus. Med detta filter kan man nu enklare få fram de fakturor som ligger för utredning eller som inväntar kredit.

3.23_-_Nytt_filter_i_uto_kad_so_kning_fo_r_levfakturaattest.png
Fortnox Fakturering

Förbättrad hantering av skattereduktion
Vissa förändringar har gjorts i husarbete i programmet. Bland annat visas nu beslutad skattereduktion under Husarbete inne på en faktura. Skattereduktionen på fakturan ändras inte vid inrapportering av inbetalning från Skatteverket. Det finns nu även en ny mall för restbelopp på husfakturor.

Beslutad_skattereduktion_husfaktura.png

Export av kund-/leverantörsregister som CSV
För att möta kraven för GDPR finns det nu möjlighet att via en export få ut både kundregister och leverantörsregister i CSV-format som går att ladda ner för vidare behandling i till exempel Microsoft Excel eller Google Sheets.
Fortnox Lön/Fortnox Lön Plus

Förbättrad hantering av personnummer
Förbättringar har gjorts i hanteringen av personnummer. Det har lagts till fler valideringar för att hjälpa dig som användare. Bland annat spärr av otillåtna tecken samt varningar tidigare i programmet om ett personnummer saknas eller är ogiltigt, detta för att underlätta kommande rapportering av till exempel kontrolluppgifter och rapportering till SCB.


Växa-stöd, automatisk hantering när 12 månader har passerat
Under Inställningar - Lön - Skatt och Arbetsgivaravgift kan man nu lägga in ett datum för till och med Växa-stödet ska gälla.


Semesterskuld som default vid utskrift i semesterberedningen
Inne på semesterberedningen är nu “Semesterskuld” default vid utskrift för filtret “Ingår ej i semesterårsavslut”. För filtret “Ingår i semesterårsavslut" ligger “Underlag” som default för utskrift.


Rörlig del specificerad på semesterskuldlistan
Semesterskuldlistan har fått ett nytt utseende och den rörliga delen är nu specificerad.

pastedImage0.pngFortnox Anläggningsregister

Rapport för framtida avskrivningar
Med den nya rapporten Kommande avskrivningar kan du enklare få en samlad överblick över vilka avskrivningar som är planerade. För den period du väljer när du tar ut rapporten summeras avskrivningsbeloppet för samtliga tillgångar och planerade avskrivningar.

Ska_rmavbild_2018-02-15_kl._12.46.23.png


Möjlighet att välja datum för makulering av tillgång
I anläggningsregister finns nu funktionen att sätta ett tidigare datum än dagens datum för en makulering av en tillgång. Det kan vara användbart t.ex. för att rapporter ska vara rättvisande som underlag till ett bokslut.

3.23_-_Va_lja_datum_fo_r_makulering_av_tillga_ng.png