Fortnox Användarstöd

Strukturartikel för Tillverkningsorder i Fortnox Lager

För att ha möjlighet att skapa en Tillverkningsorder i Fortnox Lager krävs det att du har skapat upp så kallade Strukturartiklar. Det är dessa Strukturartiklar som du sedan baserar dina Tillverkningsorder utifrån.

För att skapa Strukturartiklar börjar du med att se till att alla de artiklar som ska ingå i din Strukturartikel finns med i ditt Artikelregister som enskilda artiklar. För att komma till artikelregistret klickar du på Register uppe till höger i programmet och väljer Artiklar.

1.png

Har du de artiklar som ska ingå i din Strukturartikel i ditt Artikelregister redan, kan du direkt skapa upp din Strukturartikel genom att du klickar på den oranga knappen Skapa ny, uppe till höger. Du får då upp fönstret där du skapar din nya artikel. Börja med att lägga in Grunduppgifterna för din Strukturartikel.

Obs! Tänk på att både Strukturartikeln och de artiklar som ska ingå i en Strukturartikel måste vara Lagervaror.

2.png

När du har gått igenom Grunduppgifterna, går du till fliken Strukturartikel. Det är här du lägger upp strukturen i din artikel, som du sedan kan använda för att skapa dina Tillverkningsorder.

* Som Typ av struktur, väljer du Tillverkning.
* Du fyller sedan på i listan med de artiklar som ska ingå i den aktuella Strukturartikeln.
* Du ställer in hur många, eller hur stor mängd av varje del som krävs för att tillverka en enhet av artikeln i fråga.
* Det finns även möjlighet att ange ett Förädlingsvärde, vilket läggs till värdet på de tillverkade artiklarna (värdet på tillverkade artiklar beräknas utifrån värdet på delarna + förädlingsvärdet/st). Förädlingsvärde kan utgöras av de kostnader man har för exempelvis arbetstid, maskiner etc. 

3.png

När du är klar med din Strukturartikel, klickar du på Spara.