Fortnox Användarstöd

Tillverkningsorder i Fortnox Lager

En tillverkningsorder innehåller information om vilken produkt som skall tillverkas, när produktion planeras starta och vilka ingående komponenter som ska plockas för tillverkning och montering.

För att skapa en Tillverkningsorder behöver du först se till att du har Strukturartiklar, för vilka du skapar dina Tillverkningsordrar.
Läs mer här: Strukturartikel för Tillverkningsorder i Fortnox Lager

I Fortnox Lager finns en flik som heter Tillverkningsorder. För att skapa en ny Tillverkningsorder klickar du på knappen Skapa ny, på fliken Tillverkningsorder.

1._Tillverkningsorder.png

När du skapar en Tillverkningsorder väljer du in vilken Strukturartikel/Tillverkningsartikel det är du ska tillverka, planerat startdatum, antal och från vilket Lagerställe utleveranserna ska göras från. Du kan även välja vilket Lagerställe som inleveranserna ska göras till.
Läs mer om Lagerställen här: Inställningar i Fortnox Lager

Det finns även möjlighet att välja kostnadsställe, projekt och att fylla på med eventuella anteckningar som till exempel berör själva tillverkningen, eller kanske vilken kund som ska ha de färdiga artiklarna. Lägger du in en anteckning på Tillverkningsorder kommer det även att synas i listan över alla Tillverkningsordrar. 2._Tillverkningsorder.png

En Tillverkningsorder kan ha tre olika Tillverkningsstatusar:

Bokad - Här reserveras inga artiklar från lagret.

Reserverad - I denna status reserveras de artiklar som tillhör Strukturartikel/Tillverkningsartikeln och behövs för tillverkningen.
 
Pågående - Ingående delar är reserverade, och Tillverkningsordern är flaggad som pågående i listan. 

* Klar - När tillverkningen är klar bockas Tillverkning klar i. När dokumentet sparas med denna markering levereras delarna ut och de tillverkade artiklarna levereras in. Detta innebär även att lagerförändringarna i fråga kommer att bokföras automatiskt kommande natt.


Om det skulle vara så att disponibla antal i Lagret inte stämmer överens med behovet av de olika artiklarna i Strukturartikeln/Tillverkningsartikeln kommer detta att synas tydligt på själva Tillverkningsorder och även i listan över Tillverkningsordrar.

Tillverkningsorder:
3._Tillverkningsorder.png

Tillverkningsorder - Lista:
4._Tillverkningsorder.png

Du ser även en markering när alla artiklar finns tillgängliga och inga hinder finns för tillverkningen.

5._Tillverkningsorder.png