Fortnox Användarstöd

Koppla elektroniska körjournaler till Kvitto & Resa

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla Kvitto & Resa till elektroniska körjournaler. Detta innebär att användaren får alla resor inrapporterade till Kvitto & Resa för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil. 

Kvitto & Resa har i dagsläget kopplingar till Automile, TelliQ, Telia Sense och Volvo on Call.

Ko_rjournaler.jpg

Obs! Kravet för att kunna koppla en en elektronisk körjournal är licens för Fortnox Kvitto & Resa Plus. Detta gäller med undantag för Volvo On Call där det räcker med Fortnox Kvitto & Resa. Detta då denna koppling inte är en komplett automatisk integration, se nedan om Volvo On Call.

 

Automile

Automile.jpg

Koppla till tjänsten:
- Klicka på Tilläggstjänster i vänstermenyn och välj Elektronisk körjournal.
- Klicka på plustecknet bredvid tjänsten Automile.
- Ange en beskrivning, t.ex. ”Automile” och fyll i en klientidentifierare och en klientnyckel, som du hämtar på ditt Automile-konto under Inställningar/Utvecklare/Apiklienter. Klicka på "Lägg till ny" för att lägga upp en identifierare, under ”Hemligt” hittar du nyckeln.
- När du fyllt i ovan information dyker ett pop-up fönster upp, (se till att du godkänner pop-up fönster) där du ska logga in med dina Automile-uppgifter.
- En integration är nu gjord och du ser den aktiva kopplingen.
- Klicka på pennan till höger för att lägga till användare (den användare som har GPS-sändaren i sin bil), fordon (de bilar som finns registrerade på Automile-kontot finns valbara) och fordonstyp. 
- Gå nu in på organisationens Inställningar. Gå till Utläggskategorier och Milersättning. Lägg upp en ny kategori som du döper till t.ex. ”Automile” och välj den kopplingen längst ut till höger under Elektronisk Körjournal.

Läs mer här: Elektronisk körjournal användare


TelliQ

TelliQ.jpg

Koppla till tjänsten:
- Klicka på Tilläggstjänster i vänstermenyn och välj Elektronisk körjournal.
- Klicka på plustecknet bredvid tjänsten Telliq.
- Ange en beskrivning, t.ex. ”Telliq” och fyll i de inloggningsuppgifter du har till ditt Telliq-konto. Klicka på Lägg till.
- En integration är nu gjord och du ser den aktiva kopplingen.
- Klicka på pennan till höger för att lägga till användare (den användare som har GPS-sändaren i sin bil), fordon (de bilar som finns registrerade på Telliqkontot finns valbara) och fordonstyp.
- Gå nu in på organisationens Inställningar. Gå till Utläggskategorier och Milersättning. Lägg upp en ny kategori som du döper till t.ex. ”Telliq” och välj den kopplingen längst ut till höger under Elektronisk Körjournal.

Läs mer här: Elektronisk körjournal användare

 

Telia Sense


Telia_sense_besta_llning.jpg

Beställ tjänsten:

- Klicka på Tilläggstjänster i vänstermenyn och välj Elektronisk körjournal
- Klicka på Beställ nu under Telia Sense. 
- Fyll i alla aktuella uppgifter, välj vilket erbjudande du vill ta del av och hur många enheter (antal användare) du vill ha. 
- Klicka på Beställ

 

Koppla till tjänsten:

- Beställningen är nu klar och enheten kommer att levereras till den adress du angivit.
- När enheten levererats till dig så pluggar du in den i bilen. 
- Ladda ner appen Telia Sense för att koppla den till aktuell användare.

Läs mer här: Elektronisk körjournal användare

 

 

Volvo On Call

Med Volvo On Call kan Volvoägare registrera alla resor som listas i appen. Den loggar start- och slutpunkter, körsträcka och tid. Med några klick lägger du dem direkt i Fortnox Kvitto & Resa för utläggsredovisningen.

Så här gör du:
1. Gå in i Volvo ON Call-appen och markera de resor du vill lägga till Fortnox Kvitto & Resa.
2. Välj att e-posta resorna som CSV-fil.
3. Skicka CSV-filen till kvitto@fortnox.se
4. Öppna Fortnox Kvitto & Resa-appen. Dina resor ligger som pågående utlägg färdiga att läggas till i en utläggsrapport.

 

Vill du läsa mer om import eller export av filer, och hur de hanteras i Excel, klicka här.