Koppla elektroniska körjournaler till Kvitto & Resa

Följ

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla Kvitto & Resa till elektroniska körjournaler. Detta innebär att användaren får alla resor inrapporterade till Kvitto & Resa för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil. 

Kvitto & Resa har i dagsläget kopplingar till Automile, TelliQ och Volvo on Call.

Elektronisk_ko_rjournal_1.jpg

Obs! Kravet för att kunna koppla en en elektronisk körjournal är licens för Fortnox Kvitto & Resa Plus. Detta gäller med undantag för Volvo On Call där det räcker med Fortnox Kvitto & Resa. Detta då denna koppling inte är en komplett automatisk integration, se nedan om Volvo On Call.


Automile

Automile.jpg


Koppla till tjänsten:
- Klicka på ”Tilläggstjänster” i vänstermenyn och välj ”Elektronisk körjournal”.
- Klicka på plustecknet bredvid tjänsten Automile.
- Ange en beskrivning, t.ex. ”Automile” och fyll i en klientidentifierare och en klientnyckel, som du hämtar på ditt Automile-konto under Inställningar/Utvecklare/Apiklienter. Klicka på ”Lägg till ny” för att lägga upp en identifierare, under ”Hemligt” hittar du nyckeln.
- När du fyllt i ovan information dyker ett pop-up fönster upp, (se till att du godkänner pop-up fönster) där du ska logga in med dina auto-mile uppgifter.
- En integration är nu gjord och du ser den aktiva kopplingen.
- Klicka på pennan till höger för att lägga till användare (den användare som har GPS-sändaren i sin bil), fordon (de bilar som finns registrerade på Automile-kontot finns valbara) och fordonstyp. 
- Gå nu in på organisationens Inställningar. Gå till Utläggskategorier och Milersättning. Lägg upp en ny kategori som du döper till t.ex. ”Automile” och välj den kopplingen längts ut till höger under ”Elektronisk Körjournal”

Så gör användaren som använder Automile:
- När användaren nu går in på sitt konto och väljer att registrera en milersättning, kommer valet ”Automile” att dyka upp.
- Användaren markerar de resor som gjorts i tjänsten och som de vill ha ersättning för. 
- Det totala antalet kilometer summeras och det syns nu hur mycket användaren kommer att få utbetalt för sina resor. 
- Användaren klickar nu på spara och inkluderar sedan utlägget i en utläggsrapport innan de kan skicka in resorna till företaget.


TelliQ

TelliQ.jpg

Koppla till tjänsten:
- Klicka på ”Tilläggstjänster” i vänstermenyn och välj ”Elektronisk körjournal”.
- Klicka på plustecknet bredvid tjänsten Telliq.
- Ange en beskrivning, t.ex. ”Telliq” och fyll i de inloggningsuppgifter du har till ditt Telliq-konto. Klicka på Lägg till.
- En integration är nu gjord och du ser den aktiva kopplingen.
- Klicka på pennan till höger för att lägga till användare (den användare som har GPS-sändaren i sin bil), fordon (de bilar som finns registrerade på Telliqkontot finns valbara) och fordonstyp.
- Gå nu in på organisationens Inställningar. Gå till Utläggskategorier och Milersättning. Lägg upp en ny kategori som du döper till t.ex. ”Telliq” och välj den kopplingen längts ut till höger under ”Elektronisk Körjournal”

Så gör användaren som använder Telliq:
- När användaren nu går in på sitt konto och väljer att registrera en milersättning, kommer valet ”Telliq” att dyka upp.
- Användaren markerar de resor som gjorts i tjänsten och som de vill ha ersättning för. 
- Det totala antalet kilometer summeras och det syns nu hur mycket användaren kommer att få utbetalt för sina resor.
- Användaren klickar nu på spara och inkluderar sedan utlägget i en utläggsrapport innan de kan skicka in resorna till företaget.
Volvo On Call

Med Volvo On Call kan Volvoägare registrera alla resor som listas i appen. Den loggar start- och slutpunkter, körsträcka och tid. Med några klicka lägger du dom direkt i Fortnox Kvitto & Resa för utläggsredovisningen.

Så här gör du:
1. Gå in i Volvo ON Call-appen och markera de resor du vill lägga till Fortnox Kvitto & Resa.
2. Välj att e-posta resorna som CSV-fil.
3. Skicka CSV-filen till kvitto@fortnox.se
4. Öppna Fortnox Kvitto & Resa-appen. Dina resor ligger som pågående utlägg färdiga att läggas till i en utläggsrapport.