Fortnox Användarstöd

Byte från gamla Tidredovisning till nya Tid

Vid byte från (gamla) Tidredovisning till (nya) Tid gäller det att samtliga användare som arbetar med Tidredovisning på ett företag byter samtidigt, så att man får in all data i samma system vilket gör det enklare för den som fakturerar. Du får också en total översikt över tiden som företaget registrerar. Du genomför bytet direkt, vid till exempel ett månadsskifte eller ett annat passande datum.


Obs! Vid beställning av Fortnox Tid kommer licenser på Fortnox Tidredovisning att plockas bort. Tänk på att ta ut alla rapporter med den data du vill spara från (gamla) Tidredovisning innan du genomför själva bytet då du inte kommer att ha möjlighet att komma åt den efter bytet.


Vill du läsa mer om de olika rapporterna och inställningarna för rapporter från Tidredovisning som du kan behöva vid ett byte, klicka här: Tidredovisning - Rapporter

 

Er Ej fakturerad tid kan du lägga in retroaktivt i Tid, och det kommer direkt att komma med på nästa faktura du skapar. Vill du läsa mer om hur du registrerar tid i Fortnox Tid, klicka här: Att registrera tid i Fortnox Tid

Läs mer här: 

Fortnox Tid

Kom igång med Fortnox Tid