Lönekollen - aktuella procentsatser och belopp för 2017

Följ

Lönekollen - aktuella procentsatser och belopp för 2017

På denna sida hittar du information om de aktuella procentsatser och beloppen som kan vara bra att känna till när du arbetar med Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus:

Checklista: Att göra i januari 2017:

1. Skapa nytt år (först möjligt vid årsskiftet)

2. Läs in CSR-svar

3. Uppdatera bilförmåner för de anställda som har förmånsbil.

4. Köra lönerna

5. Skapa kontrolluppgifter och skicka in senast 31 januari.

6. Lönerapportera till Fora 2-31 januari

7. För er som har kalenderår som semesterår ska semesterårsavslut göras när lönerna är klara i januari.

 

Några av de viktigaste förändringar för 2017 som Skatteverket infört:

Kontrolluppgifter

Inlämning av kontrolluppgifter sker årligen senast 31 januari.

Glöm inte att det går att lämna in kontrolluppgifterna elektroniskt. Fördelarna med att lämna in dem elektroniskt:

  • Det krävs ingen särskild behörighet.
  • Du får omedelbart veta om något är fel i uppgifterna. 
  • Du kan lämna uppgifterna löpande under året. 
  • Du slipper hantera papper. 
  • Du får en kvittens direkt när du lämnat uppgifterna. 
  • Du behöver inte lämna ett sammandrag av kontrolluppgifterna. 
  • Du kan skriva ut ett detaljerat kontrolluppgiftsunderlag och skicka till den som uppgiften avser.

För att lämna in kontrolluppgifterna elektroniskt hos Skatteverket, klicka här.


Arbetsgivaravgifter

Växa stöd

Den första januari 2017 införs en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna (växa-stöd) för dig som är enskild näringsidkare och som anställer din första medarbetare. Den nya lagen gäller till utgången av 2021. Lagen gäller bara när du som näringsidkare har anställt din första medarbetare efter den 31 mars 2016.

Reglerna innebär att du bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till din första anställda medarbetare. Anställer du fler personer betalar du vanlig arbetsgivaravgift för dem.

För att uppfylla kraven ska anställning pågå i minst tre månader och arbetstiden ska vara på minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger
25 000 kronor per månad. Du kan få stödet under högst tolv månader.

För den första anställda ska du redovisa underlag för arbetsgivaravgift i fält 57. Arbetsgivaravgiften redovisar du i fält 58. Om lönen överstiger 25 000 kr ska du redovisa det som överstiger på följande sätt:

Födda 1952 eller senare
Den del av lönen som överstiger 25 000 kr redovisas i rutorna 55/56

Födda 1938 - 1951
Den del av lönen som överstiger 25 000 kr redovisas i rutorna 59/60.

Födda 1937 eller tidigare
Om din första anställda är född 1937 eller tidigare betalar du inte några avgifter för lön upp till 25 000 kr. Därför ska du varken redovisa underlag för arbetsgivaravgifter eller arbetsgivaravgifter för den anställda. Den del av lönen som däremot överstiger 25 000 kr ska du redovisa i rutorna 61/62.

 

Födda 1952 eller senare - 31,42%

Födda 1938 - 1951 - 16,36%

För näringsidkares första anställd - 10,21%

Särskild löneskatt på förvärvsinkomster

Födda 1937 och tidigare - 6,15%

 

Traktamenten inom Sverige (Skattefritt)

Inrikes tjänsteresa (övernattning krävs)

Hel dag: 220 kronor

Halv dag: 110 kronor

Natt (vid eget boende): 110 kronor

För att få ett heldagstraktamente gäller att avresan görs före kl. 12:00 och hemkomsten efter kl. 19:00. För halvdagstraktamente gäller avresa efter kl. 12:00 och hemkomst före kl. 19:00.

 

Utlandstraktamente

Traktamente utomlands är skattefria, vilket traktamente som gäller för respektive land hittar du på Skatteverkets hemsida.

 

Basbelopp

Prisbasbelopp: 44.800 kronor

Förhöjt prisbasbelopp: 45.700 kronor

Inkomstbasbelopp: 61.500 kronor

 

Kostförmån

Frukost: 45 kronor

Lunch/middag: 90 kronor

Helt fri kost: 225 kronor


Avdraget för utgifter för representation som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring slopas vid inkomstbeskattningen.
Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska dock få dras av.
Avdrag för moms ska få beräknas på högst 300 kronor per person och tillfälle.

 

Gåvor till anställda

Julgåva: 450 kronor inkl moms

Jubileumsgåva: 1.350 kronor inkl moms

Minnesgåva: 15.000 kronor inkl moms

 

Milersättning

Egen bil: 18,50 kr/mil

Tjänstebil: 9,50 kr/mil för bensin och 6,50 kr/mil för diesel


Alla siffror från Skatteverket finner du här.

 

Programmet uppdateras med nytt år och där tillhörande skattetabeller, arbetsgivaravgifter och relevanta uppgifter.