Lön Plus - Lägga till behörigheter för Fortnox Lön Plus

Följ

Om du tidigare har arbetat i Fortnox Lön och nu valt att uppgradera till Fortnox Lön Plus behöver du efter detta gå igenom och administrera behörigheterna på de användare som ska arbeta i programmet.

För att administrera dina användare klickar du på ditt företagsnamn längst upp i programmet och sedan väljer du alternativet Administrera användare.

Lo_n_plus-La_gg_till_beho_righeter_fo_r_fortnox_lo_n_plus.png

Här kommer du nu att finna en ny ikon bland dina program, Fortnox Lön Plus. Klicka på den ikonen hos den aktuella användaren som ska ha behörigheter till att arbeta i programmet.

1.png

När du klickat på ikonen på raden för den aktuella användaren öppnas en ny ruta i vilket du gör de inställningar av de behörigheter som användaren ska ha i Fortnox Lön Plus.

När du är klar avslutar du med att klicka på Spara.

 

Vill du läsa mer om de olika funktionerna i Fortnox Lön Plus, klicka här.