Nyheter November 2016 Digital Byrå

Följ

Nyheter för Digital Byrå

 

Märkning på klient

Det går nu i Digital Byrå att ange märkning på klienter.

Märkning som redan använts i Digital Byrå sedan tidigare finns tillgänglig genom sökfältet eller genom att fälla ut tabellen.

Om märkningen som skrivs i sökfältet saknas sedan tidigare går den enkelt att lägga till genom att klicka på +.

Märkningen visas och är sökbar i klientlistan.

Märkning som eventuellt sedan tidigare angetts i Klienthanteraren är synlig på klienten och grupperas med märkningen från Digital Byrå i klientlistan.

 

Dölj/Visa klientlista

För de fall man vill dölja sin klientlista i Digital Byrå går det nu att göra genom att innehållet med listan fälls ihop.

När information anges i sökfältet visas antalet matchande träffar och när man är klar trycker man på Enter eller klickar med muspekaren för att åter visa klientlistan.

 

Sökfält med klient och handläggare

För att enklare kunna välja klient eller handläggare har fälten, som tidigare var drop-down-listor nu gjorts sökbara.

 

Filtrera på status

Genom att klicka på färgförklaringarna i översikt, aktivitetslista eller momsvy finns nu möjlighet att dölja aktiviteter.

Genom att klicka på de cirklar man vill dölja begränsas vilka aktiviteter som visas.