Fortnox Användarstöd

Import av löneartstabell

Om du arbetar med flera olika företag i Fortnox Lön och har utarbetat fram en egen standard löneartstabell finns det möjlighet att importera dina löneartstabeller som är exporterad från ett annat företag du har i Fortnox.

 

Importera löneartstabell

1. För att importera en löneartstabell i Fortnox Lön går du till Register som du finner uppe till höger i programmet. Klicka sedan på Lönearter och koder.

01.png

2. Klicka sedan på Importera löneartstabell.

02.png

3. I den nya dialogrutan som öppnas väljer du vilken personaltyp och sedan hur du vill att den importerade löneartstabellen ska hanteras. Du kan välja mellan:

  • Importera som ny löneartstabell
    Väljer du detta alternativ så kommer din import att skapa upp en helt ny löneartstabell och du behöver då också ge den nya löneartstabellen en kod och en benämning i de fält du finner längst ner i dialogrutan.

03.png

  • Importera till existerande löneartstabell
    Väljer du detta alternativ kommer din import att uppdatera en redan befintlig löneartstabell och du behöver då också välja vilken löneartstabell du vill att importen ska uppdatera i fältet längst ner i dialogrutan.

04.png

4. När du gjort ditt val av hur du vill att importen ska hanteras klickar du på Importera fil.

5. Du får då välja den fil som innehåller din löneartstabell som du vill importera.

6. När importen är genomförd får du en programnotis längst ner.

 

Om du vill veta hur du gör för att exportera en löneartstabell, klicka här.