Programjämförelse Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus

I den här matrisen får du en överskådlig syn på vilka funktioner som ingår i de olika programversionerna av Fortnox Lön.

Vill du läsa mer om Lön Plus och dess funktioner, klicka här.

 
FUNKTION LÖN BAS LÖN PLUS PERSONLIG LÖN
Register      
Personal X X  
- Kopiera anställd X X  
- Mall för nyanställd   X  
- Importera personal X X  
- Exportera personal X X  
Arbetstidsscheman X X  
Lönearter och Koder X X  
- Importera lönearter   X  
- Exportera lönearter    X  
Kostandsställe X X  
Projekt X X  
       
Kalendarium      
Register X X X
Visa lönebesked X X X
Visa Saldo X X X
Guider utlägg, traktamente och representation   X X
(Ja, om Lön Plus)
       
Lönekörning      
Löneberedning X X  
Arbetsgivardeklaration X X  
Bokföring X X  
Attest X X X
Ändra bokföringskonto på lönebeskedsrad   X  
Import via PAXml X X  
Utbetalning via bankfil X X  
- KI-fil X X  
- SUS-fil (Swedbank) X X  
       
Semester      
Semesterberedning X X  
Semesterskuldlista X X  
Semester enligt samma lön regeln X X  
Semester enligt procentregeln X X  
Semester för extraanställd X X  
Semesteravtal Metall X X  
Semesteravtal handel X X  
       
Rapportering      
Fora X X  
Collectum ITP 1 X X  
       
Statistik      
SCB Strukturlönestatistik   X  
SCB konjunkturlönestatistik över sjuklöner   X  
SCB Korttidssperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor   X  
Svenskt Näringslivs Statistik   X  
       
Övrigt      
Avtal arbetare X X  
Avtal Tjänstemän X X  
Behandlingshistorik X X  
CSR förfrågan X X  
CSR svar X X  
Fleranvändarsverision X X  
Användarstöd X X X
API X X  
Import via PAXml X X  
Koppling till Fortnox Bokföring X X  
Koppling till Fortnox Tidredovisning X X