Fortnox Användarstöd

Funktioner i Fortnox Lön och Lön Personlig

I den här matrisen får du en överskådlig syn på vilka funktioner du har tillgång till i Fortnox Lön. Du kan också se vilka funktioner du kan överlåta till de anställda att registrera själva och vad de kommer åt att se i Lön Personlig. 

Lön Personlig är en egen licens som du kan läsa mer om här: 
Underlätta arbetet med Fortnox Lön personlig.

 
FUNKTION FORTNOX LÖN

LÖN
PERSONLIG

Register    
Personal X  
- Kopiera anställd X  
- Mall för nyanställd    
- Importera personal X  
- Exportera personal X  
Arbetstidsscheman X  
Lönearter och Koder X  
- Importera lönearter    
- Exportera lönearter     
Kostnadsställe X  
Projekt X  
     
Kalendarium    
Register X X
Visa lönebesked X X
Visa Saldo X X
Guider utlägg, traktamente och representation   X
     
Lönekörning    
Lönekörning X  
Arbetsgivardeklaration X  
Bokföring X  
Attest X X
Ändra bokföringskonto på lönebeskedsrad    
Import via PAXml X  
Utbetalning via bankfil X  
- KI-fil X  
- SUS-fil (Swedbank) X  
     
Semester    
Semesterberedning X  
Semesterskuldlista X  
Semester enligt samma lön regeln X  
Semester enligt procentregeln X  
Semester för extraanställd X  
Semesteravtal Metall X  
Semesteravtal handel X  
     
Rapportering    
Fora X  
Collectum ITP 1 X  
Collectum ITP 2  X  
     
Statistik    
SCB Strukturlönestatistik  X  
SCB konjunkturlönestatistik över sjuklöner  X  
SCB Korttidssperiodisk sysselsättningsstatistik för privat sektor  X  
SCB Lönestrukturstatistik X  
Svenskt Näringsliv Lönestatistik   X  
     
Övrigt    
Avtal arbetare X  
Avtal Tjänstemän X  
Behandlingshistorik X  
FOS-förfrågan (tidigare CSR) X  
FOS-svar (tidigare CSR) X  
Fleranvändarsversion X  
Användarstöd X X
API X  
Import via PAXml X  
Koppling till Fortnox Bokföring X