Kan inte se om tid är fakturerat eller ej under Rapporter

Följ

Jag kan inte se om tid är fakturerat eller ej under Rapporter? Vad behöver jag göra?

Byt från Veckosumma till Dygnsumma under “Rapport”.
När du gjort detta får du alternativ under “Ej fakturerat”, “Fakturerat” och “Alla”.