Lön Plus - Guide för att registrera resa

Följ

Obs! Denna funktion finns endast i programversionen Fortnox Lön Plus.

 

För att underlätta registrering av Utlägg, Resor, Bilersättning och Representation kan du använda dig av en guide i kalendariet. Guiden hjälper dig att få med allt som behövs för respektive händelse.

Löneadministratören kan använda sig av dessa guider i kalendariet.

 

Skapa resa

1. För att använda dig av guiden för resa går du in under fliken Kalendarium i Lön och väljer en den aktuella anställde som du ska registrera resan på.

2. Klicka sedan på knappen Guider.

1.png

3. I dialogrutan som öppnas så väljer du guiden för Resa.

4. Klicka sedan på starta.

5. I Steg 1. Avresa anger du:
* Datum - När du avreste.
* Klockan - Klockslaget när resan påbörjades.
* Fortsättning på tidigare resa JA/NEJ - Används om registreringen är en fortsättning på pågående tjänsteresa, vilket gör dagen till en mellandag med helt traktamente.

6. Välj sedan att klicka på Nästa.

7. I Steg 2. Hemkomst anger du:
* Datum - När du kom hem från resan.
* Klockan - Klockslaget när resan avslutades.
* Resan fortsätter efter denna registrering JA/NEJ - Används om tjänsteresan fortsätter efter denna registrering, vilket gör dagen till en mellandag med helt traktamente.

8. Välj sedan att klicka på Nästa.

9. I Steg 3. Inrikes/Utrikes anger du om resan är en inrikes eller en utrikes resa.
* Om du anger att det är en utrikes resa ska du även välja in land.

10. Välj sedan att klicka på Nästa.

11. I Steg 4. Måltider anger du vem som betalat Frukost, Lunch och Middag under resan. Detta behöver du göra för att rätt kostavdrag och kostförmån ska kunna räknas fram automatiskt av guiden.

12. Välj sedan att klicka på Nästa.

13. I Steg 5. Nattlogi anger du antal nätter arbetsgivaren inte betalt dina logikostnader. För dessa nätter är man berättigad ett halvt traktamente.

14. Välj sedan att klicka på Nästa.

15. I det sista steget, 6. Sammanfattning, ser du resultatet av den registrerade resan. Skulle något vara fel kan du välja att klicka på knappen Föregående för att gå tillbaka till det steg där du vill registrera om.
Du har också möjlighet att lägga till en frivillig text innan du klickar på Slutför. Den eventuella text du lägger in i detta fält hamnar på alla registreringar i guiden Resa.

16. När du är nöjd med din registrering väljer du att klicka på Slutför, längst ner till höger i guidens ruta.

2.png

17. I kalendern ser du nu en markering för att det har skett en resa på aktuellt eller aktuella datum och du ser en sammanfattning av resan under kalendern om du markerar den aktuella dagen.

 

 

Vill du läsa mer om traktamenten och andra kostnadsersättningar hos Skatteverket, klicka här