Lön Plus - Guide för att registrera utlägg

Följ

Obs! Denna funktion finns endast i programversionen Fortnox Lön Plus.

 

För att underlätta registrering av Utlägg, Resor, Bilersättning och Representation kan du använda dig av en guide i kalendariet. Guiden hjälper dig att få med allt som behövs för respektive händelse.

Löneadministratören kan använda sig av dessa guider i kalendariet. 


Inställningar

För att kunna använda dig av guiden för utlägg behöver du skapa upp utläggstyper i inställningarna. Du hittar inställningarna längst upp till höger i programmet. Öppna sedan upp blocket Utlägg.

Fyll i en valfri kod, en benämning på ditt utlägg och lägg in ett konto som detta utlägg ska bokföras på. Avsluta sedan med Spara.

 

Skapa utlägg

1. För att använda dig av guiden för utlägg går du in under fliken Kalendarium i Lön och väljer en den aktuella anställde som du ska registrera utlägget på.

2. Klicka sedan på knappen Guider.

1.png

3. I dialogrutan som öppnas så väljer du guiden för utlägg.

4. Klicka sedan på starta.

5. I Steg 1. Inköpsställe anger du:
* Datum - det datum då det aktuella inköpet gjordes.
* Beskrivning - här fyller du i en beskrivning av vad utlägget avser.
* Utlägg - Här väljer du typ av utlägg. Det är här de utläggskoder syns som du skapade i inställningarna.

6. Välj sedan att klicka på Nästa.

7. I Steg 2. Belopp anger du:
* Belopp inklusive moms
* Valuta
* vilken momssats utlägget hade

8. Välj sedan att klicka på Nästa.

9. I det sista steget, 3. Sammanfattning, ser du resultatet av det registrerade utlägget. Skulle något vara fel kan du välja att klicka på knappen Föregående för att gå tillbaka till det steg där du vill registrera om.

10. När du är nöjd med din registrering väljer du att klicka på Slutför, längst ner till höger i guidens ruta.

2.png

11. I kalendern ser du nu en markering för att det har skett ett utlägg på aktuellt datum och du ser en sammanfattning av utlägget under kalendern om du markerar den aktuella dagen.

 

 

Vill du läsa mer om traktamenten och andra kostnadsersättningar hos Skatteverket, klicka här.